Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoirleStaatscourant 2020, 33427VergunningenPublicatie gewijzigde omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Logo Goirle

Gewijzigd besluit verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle heeft op 10 februari 2020 besloten een wijzigingsbesluit te nemen op de eerder verleende omgevingsvergunning voor de navolgende locatie en project:

Tilburgseweg 153 t/m 153-03 te Goirle, het bouwen van vier appartementen en de aanleg van een uitrit

Het betreft een aanvullende motivering. De rechtsgevolgen van het eerdere besluit blijven bij dit wijzigingsbesluit in stand.

Het voornoemde besluit is op 10 februari 2020 verzonden aan de aanvrager.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum beroep instellen bij de rechtbank. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda ter attentie van kenmerk BRE 20/131 WABOA.