Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting

Logo Papendrecht

Het colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht en Vijfheerenlanden, ieder voor zich voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

Gelezen:

  • het verzoek van 8 maart 2019 van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

Overwegende:

  • dat het noodzakelijk is de gemeenschappelijke regeling aan te passen aan de uittreding van de gemeente Krimpenerwaard;

Gezien:

  • het voorstel van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting;

Gelet:

  • op het bepaalde in artikel 35, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting;

  • op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Wet algemene regels uittreding;

Besluit:

  • Uit artikel 1, lid 1 onder b. de namen “Krimpenerwaard” te schrappen.

  • Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 mei 2020 van de gemeente Papendrecht.

Naar boven