Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2020, 3207Overig

Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt mee dat hij, op grond van artikel 3, eerste lid, van het Besluit uitoefenen medisch beroep BES op 10 januari 2020, kenmerk BES2020007 heeft besloten een ontheffing als bedoeld in artikel 3 van het Besluit uitoefenen medisch beroep BES te verlenen tot 10 januari 2024 aan:

de heer R. Engels, geneeskundige, geboren 22 oktober 1951.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, het hoofd van de afdeling Registers en Knooppunten 3 van het Agentschap CIBG, J.C.H. Konings