Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2020, 3191Interne regelingen

Maandbrief VBD januari 2020

9 januari 2020,

nr. BS/2020000145

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 1.

Maand:

jan-20

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99560

28,89281

27,14483

56,03764

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99560

28,89281

27,14483

56,03764

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99560

28,89281

13,57241

42,46522

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99560

28,89281

13,57241

42,46522

€ 294,98

4. ongehuwd

1,99560

23,69211

13,57241

37,26452

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99560

28,89281

13,57241

42,46522

€ 400,33

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,59990

21,68829

13,28836

34,97665

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,59990

21,68829

13,28836

34,97665

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,59990

21,68829

6,64418

28,33247

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,59990

21,68829

6,64418

28,33247

€ 294,98

4. ongehuwd

1,59990

17,78440

6,64418

24,42858

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,59990

21,68829

6,64418

28,33247

€ 400,33

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

17,22000

4,71900

21,93900

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 368,73

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,24750

23,29655

51,93251

75,22906

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,24750

23,29655

51,93251

75,22906

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,24750

23,29655

25,96625

49,26280

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,24750

23,29655

25,96625

49,26280

€ 294,98

4. ongehuwd

2,24750

19,10317

25,96625

45,06942

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,24750

23,29655

25,96625

49,26280

€ 400,33

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11890

30,73554

34,67107

65,40661

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11890

30,73554

34,67107

65,40661

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11890

30,73554

17,33553

48,07107

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11890

30,73554

17,33553

48,07107

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11890

25,20315

17,33553

42,53868

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11890

30,73554

17,33553

48,07107

€ 400,33

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51090

42,16460

52,11754

94,28214

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51090

42,16460

52,11754

94,28214

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51090

42,16460

26,05877

68,22337

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51090

42,16460

26,05877

68,22337

€ 294,98

4. ongehuwd

1,51090

34,57498

26,05877

60,63375

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51090

42,16460

26,05877

68,22337

€ 400,33

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,46230

20,09314

4,68363

24,77677

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,46230

20,09314

4,68363

24,77677

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,46230

20,09314

2,34182

22,43496

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,46230

20,09314

2,34182

22,43496

€ 294,98

4. ongehuwd

1,46230

16,47638

2,34182

18,81820

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,46230

20,09314

2,34182

22,43496

€ 400,33

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,46230

20,09314

22,48144

42,57458

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,46230

20,09314

22,48144

42,57458

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,46230

20,09314

11,24072

31,33386

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,46230

20,09314

11,24072

31,33386

€ 294,98

4. ongehuwd

1,46230

16,47638

11,24072

27,71710

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,46230

20,09314

11,24072

31,33386

€ 400,33

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

819,91800

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

819,91800

0,00000

22,62000

22,62000

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

819,91800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

819,91800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

4. ongehuwd

819,91800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

819,91800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 400,33

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,81550

48,86520

39,47905

88,34425

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,81550

48,86520

39,47905

88,34425

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,81550

48,86520

19,73953

68,60473

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,81550

48,86520

19,73953

68,60473

€ 294,98

4. ongehuwd

7,81550

40,06947

19,73953

59,80900

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,81550

48,86520

19,73953

68,60473

€ 400,33

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99560

20,52315

28,20242

48,72557

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99560

20,52315

28,20242

48,72557

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99560

20,52315

14,10121

34,62436

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99560

20,52315

14,10121

34,62436

€ 294,98

4. ongehuwd

1,99560

16,82898

14,10121

30,93019

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99560

20,52315

14,10121

34,62436

€ 400,33

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

18,28600

4,29273

22,57873

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 368,73

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

13,61200

13,64220

27,25420

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 368,73

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

4,13478

18,73078

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 368,73

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 294,98

4. ongehuwd

1,00000

63,05800

31,73586

94,79386

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 400,33

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 368,73

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

331,13500

8,75564

18,66247

27,41811

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

331,13500

8,75564

18,66247

27,41811

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

331,13500

8,75564

9,33123

18,08687

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

331,13500

8,75564

9,33123

18,08687

€ 179,10

4. ongehuwd

331,13500

7,17963

9,33123

16,51086

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

331,13500

8,75564

9,33123

18,08687

€ 368,73

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,87480

46,36110

51,37275

97,73385

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,87480

46,36110

51,37275

97,73385

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,87480

46,36110

25,68637

72,04747

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,87480

46,36110

25,68637

72,04747

€ 294,98

4. ongehuwd

3,87480

38,01610

25,68637

63,70247

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,87480

46,36110

25,68637

72,04747

€ 400,33

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

8,37330

19,03330

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 368,73

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,79430

45,79592

51,17437

96,97029

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,79430

45,79592

51,17437

96,97029

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,79430

45,79592

25,58718

71,38310

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,79430

45,79592

25,58718

71,38310

€ 179,10

4. ongehuwd

0,79430

37,55266

25,58718

63,13984

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,79430

45,79592

25,58718

71,38310

€ 368,73

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

5,41200

19,12404

24,53604

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 368,73

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

3,59112

15,97312

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 368,73

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,84900

37,16865

9,62924

46,79789

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,84900

37,16865

9,62924

46,79789

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,84900

37,16865

4,81462

41,98327

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,84900

37,16865

4,81462

41,98327

€ 179,10

4. ongehuwd

9,84900

30,47829

4,81462

35,29291

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,84900

37,16865

4,81462

41,98327

€ 368,73

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,84900

37,16865

39,58687

76,75552

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,84900

37,16865

39,58687

76,75552

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,84900

37,16865

19,79344

56,96209

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,84900

37,16865

19,79344

56,96209

€ 179,10

4. ongehuwd

9,84900

30,47829

19,79344

50,27173

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,84900

37,16865

19,79344

56,96209

€ 368,73

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,84900

37,16865

12,83899

50,00764

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,84900

37,16865

12,83899

50,00764

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,84900

37,16865

6,41949

43,58814

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,84900

37,16865

6,41949

43,58814

€ 179,10

4. ongehuwd

9,84900

30,47829

6,41949

36,89778

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,84900

37,16865

6,41949

43,58814

€ 368,73

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

19,59800

3,86568

23,46368

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 368,73

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,25740

2,14403

16,73119

18,87522

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,25740

2,14403

16,73119

18,87522

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,25740

2,14403

8,36560

10,50963

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,25740

2,14403

8,36560

10,50963

€ 179,10

4. ongehuwd

4,25740

1,75811

8,36560

10,12371

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,25740

2,14403

8,36560

10,50963

€ 368,73

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

1,31200

4,35864

5,67064

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 368,73

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,78190

0,61064

35,31433

35,92497

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,78190

0,61064

35,31433

35,92497

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,78190

0,61064

17,65717

18,26781

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,78190

0,61064

17,65717

18,26781

€ 179,10

4. ongehuwd

4,78190

0,50072

17,65717

18,15789

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,78190

0,61064

17,65717

18,26781

€ 368,73

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11890

27,22960

38,70324

65,93284

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11890

27,22960

38,70324

65,93284

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11890

27,22960

19,35162

46,58122

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11890

27,22960

19,35162

46,58122

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11890

22,32827

19,35162

41,67989

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11890

27,22960

19,35162

46,58122

€ 400,33

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,19740

31,57574

55,41970

86,99544

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,19740

31,57574

55,41970

86,99544

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,19740

31,57574

27,70985

59,28559

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,19740

31,57574

27,70985

59,28559

€ 294,98

4. ongehuwd

4,19740

25,89210

27,70985

53,60195

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,19740

31,57574

27,70985

59,28559

€ 400,33

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

5,43816

18,72216

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 368,73

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

203,59300

22,75609

58,40735

81,16344

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

203,59300

22,75609

58,40735

81,16344

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

203,59300

22,75609

29,20367

51,95976

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

203,59300

22,75609

29,20367

51,95976

€ 294,98

4. ongehuwd

203,59300

18,65999

29,20367

47,86366

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

203,59300

22,75609

29,20367

51,95976

€ 400,33

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11890

27,22960

30,76412

57,99372

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11890

27,22960

30,76412

57,99372

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11890

27,22960

15,38206

42,61166

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11890

27,22960

15,38206

42,61166

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11890

22,32827

15,38206

37,71033

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11890

27,22960

15,38206

42,61166

€ 400,33

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99560

16,38755

29,05033

45,43788

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99560

16,38755

29,05033

45,43788

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99560

16,38755

14,52517

30,91272

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99560

16,38755

14,52517

30,91272

€ 294,98

4. ongehuwd

1,99560

13,43779

14,52517

27,96296

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99560

16,38755

14,52517

30,91272

€ 400,33

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,65690

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,65690

0,00000

30,42000

30,42000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,65690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,65690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

4. ongehuwd

6,65690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,65690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 368,73

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,85200

6,75822

8,32714

15,08536

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,85200

6,75822

8,32714

15,08536

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,85200

6,75822

4,16357

10,92179

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,85200

6,75822

4,16357

10,92179

€ 179,10

4. ongehuwd

0,85200

5,54174

4,16357

9,70531

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,85200

6,75822

4,16357

10,92179

€ 368,73

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11890

22,64474

8,60966

31,25440

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11890

22,64474

8,60966

31,25440

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11890

22,64474

4,30483

26,94957

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11890

22,64474

4,30483

26,94957

€ 294,98

4. ongehuwd

1,11890

18,56869

4,30483

22,87352

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11890

22,64474

4,30483

26,94957

€ 400,33

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

15,73850

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

15,73850

0,00000

22,62000

22,62000

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

15,73850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

15,73850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

4. ongehuwd

15,73850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

15,73850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 400,33

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,43680

11,53773

9,56994

21,10767

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,43680

11,53773

9,56994

21,10767

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,43680

11,53773

4,78497

16,32270

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,43680

11,53773

4,78497

16,32270

€ 179,10

4. ongehuwd

10,43680

9,46094

4,78497

14,24591

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,43680

11,53773

4,78497

16,32270

€ 368,73

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

jan-20

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99560

28,89281

27,14483

56,03764

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99560

28,89281

27,14483

56,03764

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99560

28,89281

13,57241

42,46522

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99560

28,89281

13,57241

42,46522

€ 463,54

4. ongehuwd

1,99560

23,69211

13,57241

37,26452

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99560

28,89281

13,57241

42,46522

€ 663,71

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,59990

21,68829

13,28836

34,97665

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,59990

21,68829

13,28836

34,97665

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,59990

21,68829

6,64418

28,33247

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,59990

21,68829

6,64418

28,33247

€ 463,54

4. ongehuwd

1,59990

17,78440

6,64418

24,42858

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,59990

21,68829

6,64418

28,33247

€ 663,71

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

17,22000

4,71900

21,93900

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 516,22

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,24750

23,29655

51,93251

75,22906

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,24750

23,29655

51,93251

75,22906

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,24750

23,29655

25,96625

49,26280

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,24750

23,29655

25,96625

49,26280

€ 463,54

4. ongehuwd

2,24750

19,10317

25,96625

45,06942

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,24750

23,29655

25,96625

49,26280

€ 663,71

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11890

30,73554

34,67107

65,40661

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11890

30,73554

34,67107

65,40661

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11890

30,73554

17,33553

48,07107

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11890

30,73554

17,33553

48,07107

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11890

25,20315

17,33553

42,53868

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11890

30,73554

17,33553

48,07107

€ 663,71

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51090

42,16460

52,11754

94,28214

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51090

42,16460

52,11754

94,28214

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51090

42,16460

26,05877

68,22337

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51090

42,16460

26,05877

68,22337

€ 463,54

4. ongehuwd

1,51090

34,57498

26,05877

60,63375

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51090

42,16460

26,05877

68,22337

€ 663,71

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,46230

20,09314

4,68363

24,77677

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,46230

20,09314

4,68363

24,77677

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,46230

20,09314

2,34182

22,43496

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,46230

20,09314

2,34182

22,43496

€ 463,54

4. ongehuwd

1,46230

16,47638

2,34182

18,81820

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,46230

20,09314

2,34182

22,43496

€ 663,71

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,46230

20,09314

22,48144

42,57458

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,46230

20,09314

22,48144

42,57458

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,46230

20,09314

11,24072

31,33386

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,46230

20,09314

11,24072

31,33386

€ 463,54

4. ongehuwd

1,46230

16,47638

11,24072

27,71710

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,46230

20,09314

11,24072

31,33386

€ 663,71

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

819,91800

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

819,91800

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

819,91800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

819,91800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 463,54

4. ongehuwd

819,91800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

819,91800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 663,71

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,81550

48,86520

39,47905

88,34425

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,81550

48,86520

39,47905

88,34425

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,81550

48,86520

19,73953

68,60473

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,81550

48,86520

19,73953

68,60473

€ 463,54

4. ongehuwd

7,81550

40,06947

19,73953

59,80900

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,81550

48,86520

19,73953

68,60473

€ 663,71

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99560

20,52315

28,20242

48,72557

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99560

20,52315

28,20242

48,72557

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99560

20,52315

14,10121

34,62436

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99560

20,52315

14,10121

34,62436

€ 463,54

4. ongehuwd

1,99560

16,82898

14,10121

30,93019

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99560

20,52315

14,10121

34,62436

€ 663,71

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

18,28600

4,29273

22,57873

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 516,22

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

13,61200

13,64220

27,25420

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 516,22

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

4,13478

18,73078

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 516,22

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 463,54

4. ongehuwd

1,00000

63,05800

31,73586

94,79386

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 663,71

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 516,22

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

331,13500

8,75564

18,66247

27,41811

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

331,13500

8,75564

18,66247

27,41811

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

331,13500

8,75564

9,33123

18,08687

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

331,13500

8,75564

9,33123

18,08687

€ 284,45

4. ongehuwd

331,13500

7,17963

9,33123

16,51086

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

331,13500

8,75564

9,33123

18,08687

€ 516,22

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,87480

46,36110

51,37275

97,73385

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,87480

46,36110

51,37275

97,73385

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,87480

46,36110

25,68637

72,04747

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,87480

46,36110

25,68637

72,04747

€ 463,54

4. ongehuwd

3,87480

38,01610

25,68637

63,70247

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,87480

46,36110

25,68637

72,04747

€ 663,71

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

8,37330

19,03330

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 516,22

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,79430

45,79592

51,17437

96,97029

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,79430

45,79592

51,17437

96,97029

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,79430

45,79592

25,58718

71,38310

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,79430

45,79592

25,58718

71,38310

€ 284,45

4. ongehuwd

0,79430

37,55266

25,58718

63,13984

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,79430

45,79592

25,58718

71,38310

€ 516,22

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

5,41200

19,12404

24,53604

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 516,22

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

3,59112

15,97312

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 516,22

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,84900

37,16865

9,62924

46,79789

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,84900

37,16865

9,62924

46,79789

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,84900

37,16865

4,81462

41,98327

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,84900

37,16865

4,81462

41,98327

€ 284,45

4. ongehuwd

9,84900

30,47829

4,81462

35,29291

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,84900

37,16865

4,81462

41,98327

€ 516,22

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,84900

37,16865

39,58687

76,75552

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,84900

37,16865

39,58687

76,75552

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,84900

37,16865

19,79344

56,96209

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,84900

37,16865

19,79344

56,96209

€ 284,45

4. ongehuwd

9,84900

30,47829

19,79344

50,27173

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,84900

37,16865

19,79344

56,96209

€ 516,22

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,84900

37,16865

12,83899

50,00764

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,84900

37,16865

12,83899

50,00764

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,84900

37,16865

6,41949

43,58814

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,84900

37,16865

6,41949

43,58814

€ 284,45

4. ongehuwd

9,84900

30,47829

6,41949

36,89778

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,84900

37,16865

6,41949

43,58814

€ 516,22

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

19,59800

3,86568

23,46368

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 516,22

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,25740

2,14403

16,73119

18,87522

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,25740

2,14403

16,73119

18,87522

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,25740

2,14403

8,36560

10,50963

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,25740

2,14403

8,36560

10,50963

€ 284,45

4. ongehuwd

4,25740

1,75811

8,36560

10,12371

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,25740

2,14403

8,36560

10,50963

€ 516,22

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

1,31200

4,35864

5,67064

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 516,22

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,78190

0,61064

35,31433

35,92497

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,78190

0,61064

35,31433

35,92497

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,78190

0,61064

17,65717

18,26781

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,78190

0,61064

17,65717

18,26781

€ 284,45

4. ongehuwd

4,78190

0,50072

17,65717

18,15789

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,78190

0,61064

17,65717

18,26781

€ 516,22

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11890

27,22960

38,70324

65,93284

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11890

27,22960

38,70324

65,93284

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11890

27,22960

19,35162

46,58122

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11890

27,22960

19,35162

46,58122

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11890

22,32827

19,35162

41,67989

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11890

27,22960

19,35162

46,58122

€ 663,71

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,19740

31,57574

55,41970

86,99544

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,19740

31,57574

55,41970

86,99544

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,19740

31,57574

27,70985

59,28559

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,19740

31,57574

27,70985

59,28559

€ 463,54

4. ongehuwd

4,19740

25,89210

27,70985

53,60195

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,19740

31,57574

27,70985

59,28559

€ 663,71

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

5,43816

18,72216

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 516,22

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

203,59300

22,75609

58,40735

81,16344

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

203,59300

22,75609

58,40735

81,16344

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

203,59300

22,75609

29,20367

51,95976

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

203,59300

22,75609

29,20367

51,95976

€ 463,54

4. ongehuwd

203,59300

18,65999

29,20367

47,86366

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

203,59300

22,75609

29,20367

51,95976

€ 663,71

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11890

27,22960

30,76412

57,99372

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11890

27,22960

30,76412

57,99372

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11890

27,22960

15,38206

42,61166

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11890

27,22960

15,38206

42,61166

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11890

22,32827

15,38206

37,71033

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11890

27,22960

15,38206

42,61166

€ 663,71

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,99560

16,38755

29,05033

45,43788

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,99560

16,38755

29,05033

45,43788

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,99560

16,38755

14,52517

30,91272

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,99560

16,38755

14,52517

30,91272

€ 463,54

4. ongehuwd

1,99560

13,43779

14,52517

27,96296

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,99560

16,38755

14,52517

30,91272

€ 663,71

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,65690

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,65690

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,65690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,65690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 284,45

4. ongehuwd

6,65690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,65690

0,00000

15,21000

15,21000

€ 516,22

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,85200

6,75822

8,32714

15,08536

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,85200

6,75822

8,32714

15,08536

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,85200

6,75822

4,16357

10,92179

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,85200

6,75822

4,16357

10,92179

€ 284,45

4. ongehuwd

0,85200

5,54174

4,16357

9,70531

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,85200

6,75822

4,16357

10,92179

€ 516,22

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,11890

22,64474

8,60966

31,25440

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,11890

22,64474

8,60966

31,25440

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,11890

22,64474

4,30483

26,94957

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,11890

22,64474

4,30483

26,94957

€ 463,54

4. ongehuwd

1,11890

18,56869

4,30483

22,87352

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,11890

22,64474

4,30483

26,94957

€ 663,71

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

15,73850

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

15,73850

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

15,73850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

15,73850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 463,54

4. ongehuwd

15,73850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

15,73850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 663,71

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,43680

11,53773

9,56994

21,10767

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,43680

11,53773

9,56994

21,10767

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,43680

11,53773

4,78497

16,32270

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,43680

11,53773

4,78497

16,32270

€ 284,45

4. ongehuwd

10,43680

9,46094

4,78497

14,24591

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,43680

11,53773

4,78497

16,32270

€ 516,22