Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 31842Ruimtelijke plannenontwerp bestemmingsplan ‘Hoek Landschapslaan en Tripklompen, Zuidwolde’

Logo Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Hoek Landschapslaan en Tripklompen, Zuidwolde’ gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in planologisch opzicht in de ontwikkeling van twee woningen op de twee percelen op de hoek van de Landschapslaan en de Tripklompen, kadastraal bekend als sectie I nummer 2376 en sectie C nummer 8723 in Zuidwolde.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 juni 2020 tot en met 29 juli 2020 ter inzage voor iedereen. Inzien kan via:

  • 1.

    Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde. Gedurende de maatregelen vanwege het coronavirus zijn de gemeentelijke gebouwen beperkt toegankelijk en wordt u verzocht om een afspraak te maken, mocht het noodzakelijk voor u zijn om bij de balie de stukken in te zien. Hiervoor belt u 14 0528. ;

Het ontwerp bestemmingsplan kun je ook inzien via:

  • 1.

    De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/bestemmingsplan;

  • 2.

    www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op plan-ID: NL.IMRO.1690.BP 00454-0301. 

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20, 7921 GD, Zuidwolde. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Ruud Kranenberg via telefoonnummer 0528-291982. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat