Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2020, 31104Interne regelingen

Maandbrief VBD juni 2020

9 juni 2020

nr. BS/2020010556

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2020.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

juni 2020

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,96520

33,80104

28,17850

61,97954

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,96520

33,80104

28,17850

61,97954

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,96520

33,80104

14,08925

47,89029

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,96520

33,80104

14,08925

47,89029

€ 302,68

4. ongehuwd

1,96520

27,71685

14,08925

41,80610

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,96520

33,80104

14,08925

47,89029

€ 410,78

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,65640

19,37068

13,03528

32,40596

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,65640

19,37068

13,03528

32,40596

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,65640

19,37068

6,51764

25,88832

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,65640

19,37068

6,51764

25,88832

€ 302,68

4. ongehuwd

1,65640

15,88396

6,51764

22,40160

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,65640

19,37068

6,51764

25,88832

€ 410,78

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,00000

9,51600

31,51600

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,00000

9,51600

31,51600

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,00000

4,75800

26,75800

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,75800

26,75800

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,04000

4,75800

22,79800

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,75800

26,75800

€ 378,35

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,20430

25,35499

52,79952

78,15451

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,20430

25,35499

52,79952

78,15451

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,20430

25,35499

26,39976

51,75475

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,20430

25,35499

26,39976

51,75475

€ 302,68

4. ongehuwd

2,20430

20,79109

26,39976

47,19085

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,20430

25,35499

26,39976

51,75475

€ 410,78

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10190

33,20065

35,32481

68,52546

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10190

33,20065

35,32481

68,52546

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10190

33,20065

17,66241

50,86306

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10190

33,20065

17,66241

50,86306

€ 302,68

4. ongehuwd

1,10190

27,22454

17,66241

44,88695

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10190

33,20065

17,66241

50,86306

€ 410,78

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56490

37,25893

50,31912

87,57805

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56490

37,25893

50,31912

87,57805

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 302,68

4. ongehuwd

1,56490

30,55232

25,15956

55,71188

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 410,78

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51470

15,75639

4,51450

20,27089

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51470

15,75639

4,51450

20,27089

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51470

15,75639

2,25725

18,01364

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51470

15,75639

2,25725

18,01364

€ 302,68

4. ongehuwd

1,51470

12,92024

2,25725

15,17749

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51470

15,75639

2,25725

18,01364

€ 410,78

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51470

15,75639

15,34930

31,10569

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51470

15,75639

15,34930

31,10569

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51470

15,75639

7,67465

23,43104

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51470

15,75639

7,67465

23,43104

€ 302,68

4. ongehuwd

1,51470

12,92024

7,67465

20,59489

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51470

15,75639

7,67465

23,43104

€ 410,78

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51470

15,75639

21,66960

37,42599

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51470

15,75639

21,66960

37,42599

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51470

15,75639

10,83480

26,59119

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51470

15,75639

10,83480

26,59119

€ 302,68

4. ongehuwd

1,51470

12,92024

10,83480

23,75504

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51470

15,75639

10,83480

26,59119

€ 410,78

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

905,69800

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

905,69800

0,00000

22,62000

22,62000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

905,69800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

905,69800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

4. ongehuwd

905,69800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

905,69800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 410,78

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,90540

53,52468

40,71474

94,23942

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,90540

53,52468

40,71474

94,23942

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,90540

53,52468

20,35737

73,88205

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,90540

53,52468

20,35737

73,88205

€ 302,68

4. ongehuwd

7,90540

43,89024

20,35737

64,24761

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,90540

53,52468

20,35737

73,88205

€ 410,78

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,96520

23,37630

28,87005

52,24635

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,96520

23,37630

28,87005

52,24635

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,96520

23,37630

14,43503

37,81133

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,96520

23,37630

14,43503

37,81133

€ 302,68

4. ongehuwd

1,96520

19,16856

14,43503

33,60359

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,96520

23,37630

14,43503

37,81133

€ 410,78

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 378,35

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

13,60710

26,97310

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 378,35

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

14,18600

4,11723

18,30323

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 378,35

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 302,68

4. ongehuwd

1,00000

62,48400

31,61028

94,09428

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 410,78

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 378,35

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

348,65000

4,81629

17,98648

22,80277

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

348,65000

4,81629

17,98648

22,80277

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

348,65000

4,81629

8,99324

13,80953

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

348,65000

4,81629

8,99324

13,80953

€ 183,77

4. ongehuwd

348,65000

3,94936

8,99324

12,94260

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

348,65000

4,81629

8,99324

13,80953

€ 378,35

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,85460

47,12811

51,64197

98,77008

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,85460

47,12811

51,64197

98,77008

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,85460

47,12811

25,82098

72,94909

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,85460

47,12811

25,82098

72,94909

€ 302,68

4. ongehuwd

3,85460

38,64505

25,82098

64,46603

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,85460

47,12811

25,82098

72,94909

€ 410,78

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,41400

8,35107

18,76507

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 378,35

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,78080

47,99283

51,94548

99,93831

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,78080

47,99283

51,94548

99,93831

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,78080

47,99283

25,97274

73,96557

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,78080

47,99283

25,97274

73,96557

€ 302,68

4. ongehuwd

0,78080

39,35412

25,97274

65,32686

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,78080

47,99283

25,97274

73,96557

€ 410,78

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

6,06800

19,26756

25,33556

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 378,35

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 378,35

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,81880

24,58018

8,74553

33,32571

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,81880

24,58018

8,74553

33,32571

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,81880

24,58018

4,37276

28,95294

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,81880

24,58018

4,37276

28,95294

€ 183,77

4. ongehuwd

10,81880

20,15574

4,37276

24,52850

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,81880

24,58018

4,37276

28,95294

€ 378,35

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,81880

24,58018

35,95384

60,53402

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,81880

24,58018

35,95384

60,53402

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,81880

24,58018

17,97692

42,55710

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,81880

24,58018

17,97692

42,55710

€ 183,77

4. ongehuwd

10,81880

20,15574

17,97692

38,13266

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,81880

24,58018

17,97692

42,55710

€ 378,35

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,81880

24,58018

11,66070

36,24088

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,81880

24,58018

11,66070

36,24088

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,81880

24,58018

5,83035

30,41053

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,81880

24,58018

5,83035

30,41053

€ 183,77

4. ongehuwd

10,81880

20,15574

5,83035

25,98609

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,81880

24,58018

5,83035

30,41053

€ 378,35

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

20,33600

3,89376

24,22976

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 378,35

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,43530

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,43530

0,00000

16,38000

16,38000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,43530

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,43530

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

4. ongehuwd

4,43530

0,00000

8,19000

8,19000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,43530

0,00000

8,19000

8,19000

€ 378,35

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

1,47600

4,36722

5,84322

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 378,35

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,84260

1,62351

35,66985

37,29336

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,84260

1,62351

35,66985

37,29336

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,84260

1,62351

17,83493

19,45844

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,84260

1,62351

17,83493

19,45844

€ 183,77

4. ongehuwd

4,84260

1,33128

17,83493

19,16621

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,84260

1,62351

17,83493

19,45844

€ 378,35

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10190

29,19249

39,30035

68,49284

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10190

29,19249

39,30035

68,49284

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10190

29,19249

19,65018

48,84267

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10190

29,19249

19,65018

48,84267

€ 302,68

4. ongehuwd

1,10190

23,93784

19,65018

43,58802

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10190

29,19249

19,65018

48,84267

€ 410,78

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,13860

33,53815

56,24627

89,78442

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,13860

33,53815

56,24627

89,78442

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,13860

33,53815

28,12314

61,66129

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,13860

33,53815

28,12314

61,66129

€ 302,68

4. ongehuwd

4,13860

27,50129

28,12314

55,62443

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,13860

33,53815

28,12314

61,66129

€ 410,78

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

5,44284

18,80884

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 378,35

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

205,29400

21,73897

57,92340

79,66237

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

205,29400

21,73897

57,92340

79,66237

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

205,29400

21,73897

28,96170

50,70067

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

205,29400

21,73897

28,96170

50,70067

€ 302,68

4. ongehuwd

205,29400

17,82595

28,96170

46,78765

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

205,29400

21,73897

28,96170

50,70067

€ 410,78

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10190

29,19249

31,23874

60,43123

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10190

29,19249

31,23874

60,43123

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10190

29,19249

15,61937

44,81186

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10190

29,19249

15,61937

44,81186

€ 302,68

4. ongehuwd

1,10190

23,93784

15,61937

39,55721

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10190

29,19249

15,61937

44,81186

€ 410,78

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,96520

18,41696

29,55687

47,97383

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,96520

18,41696

29,55687

47,97383

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,96520

18,41696

14,77844

33,19540

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,96520

18,41696

14,77844

33,19540

€ 302,68

4. ongehuwd

1,96520

15,10190

14,77844

29,88034

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,96520

18,41696

14,77844

33,19540

€ 410,78

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,46530

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,46530

0,00000

30,42000

30,42000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,46530

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,46530

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

4. ongehuwd

7,46530

0,00000

15,21000

15,21000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,46530

0,00000

15,21000

15,21000

€ 378,35

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89500

1,65140

7,92881

9,58021

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89500

1,65140

7,92881

9,58021

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89500

1,65140

3,96440

5,61580

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89500

1,65140

3,96440

5,61580

€ 183,77

4. ongehuwd

0,89500

1,35415

3,96440

5,31855

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89500

1,65140

3,96440

5,61580

€ 378,35

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10190

25,19239

8,78851

33,98090

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10190

25,19239

8,78851

33,98090

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10190

25,19239

4,39425

29,58664

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10190

25,19239

4,39425

29,58664

€ 302,68

4. ongehuwd

1,10190

20,65776

4,39425

25,05201

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10190

25,19239

4,39425

29,58664

€ 410,78

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

19,16010

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

19,16010

0,00000

22,62000

22,62000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

19,16010

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

19,16010

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

4. ongehuwd

19,16010

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

19,16010

0,00000

11,31000

11,31000

€ 410,78

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,55830

9,75744

9,41719

19,17463

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,55830

9,75744

9,41719

19,17463

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,55830

9,75744

4,70859

14,46603

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,55830

9,75744

4,70859

14,46603

€ 183,77

4. ongehuwd

10,55830

8,00110

4,70859

12,70969

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,55830

9,75744

4,70859

14,46603

€ 378,35

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

juni 2020

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,96520

33,80104

28,17850

61,97954

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,96520

33,80104

28,17850

61,97954

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,96520

33,80104

14,08925

47,89029

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,96520

33,80104

14,08925

47,89029

€ 475,64

4. ongehuwd

1,96520

27,71685

14,08925

41,80610

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,96520

33,80104

14,08925

47,89029

€ 681,03

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,65640

19,37068

13,03528

32,40596

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,65640

19,37068

13,03528

32,40596

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,65640

19,37068

6,51764

25,88832

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,65640

19,37068

6,51764

25,88832

€ 475,64

4. ongehuwd

1,65640

15,88396

6,51764

22,40160

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,65640

19,37068

6,51764

25,88832

€ 681,03

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,00000

9,51600

31,51600

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,00000

9,51600

31,51600

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,00000

4,75800

26,75800

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,75800

26,75800

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,04000

4,75800

22,79800

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,75800

26,75800

€ 529,69

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,20430

25,35499

52,79952

78,15451

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,20430

25,35499

52,79952

78,15451

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,20430

25,35499

26,39976

51,75475

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,20430

25,35499

26,39976

51,75475

€ 475,64

4. ongehuwd

2,20430

20,79109

26,39976

47,19085

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,20430

25,35499

26,39976

51,75475

€ 681,03

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10190

33,20065

35,32481

68,52546

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10190

33,20065

35,32481

68,52546

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10190

33,20065

17,66241

50,86306

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10190

33,20065

17,66241

50,86306

€ 475,64

4. ongehuwd

1,10190

27,22454

17,66241

44,88695

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10190

33,20065

17,66241

50,86306

€ 681,03

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56490

37,25893

50,31912

87,57805

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56490

37,25893

50,31912

87,57805

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 475,64

4. ongehuwd

1,56490

30,55232

25,15956

55,71188

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56490

37,25893

25,15956

62,41849

€ 681,03

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51470

15,75639

4,51450

20,27089

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51470

15,75639

4,51450

20,27089

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51470

15,75639

2,25725

18,01364

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51470

15,75639

2,25725

18,01364

€ 475,64

4. ongehuwd

1,51470

12,92024

2,25725

15,17749

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51470

15,75639

2,25725

18,01364

€ 681,03

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51470

15,75639

15,34930

31,10569

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51470

15,75639

15,34930

31,10569

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51470

15,75639

7,67465

23,43104

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51470

15,75639

7,67465

23,43104

€ 475,64

4. ongehuwd

1,51470

12,92024

7,67465

20,59489

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51470

15,75639

7,67465

23,43104

€ 681,03

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51470

15,75639

21,66960

37,42599

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51470

15,75639

21,66960

37,42599

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51470

15,75639

10,83480

26,59119

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51470

15,75639

10,83480

26,59119

€ 475,64

4. ongehuwd

1,51470

12,92024

10,83480

23,75504

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51470

15,75639

10,83480

26,59119

€ 681,03

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

905,69800

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

905,69800

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

905,69800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

905,69800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 475,64

4. ongehuwd

905,69800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

905,69800

0,00000

11,31000

11,31000

€ 681,03

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,90540

53,52468

40,71474

94,23942

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,90540

53,52468

40,71474

94,23942

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,90540

53,52468

20,35737

73,88205

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,90540

53,52468

20,35737

73,88205

€ 475,64

4. ongehuwd

7,90540

43,89024

20,35737

64,24761

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,90540

53,52468

20,35737

73,88205

€ 681,03

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,96520

23,37630

28,87005

52,24635

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,96520

23,37630

28,87005

52,24635

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,96520

23,37630

14,43503

37,81133

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,96520

23,37630

14,43503

37,81133

€ 475,64

4. ongehuwd

1,96520

19,16856

14,43503

33,60359

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,96520

23,37630

14,43503

37,81133

€ 681,03

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 529,69

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

13,60710

26,97310

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 529,69

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

14,18600

4,11723

18,30323

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 529,69

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 475,64

4. ongehuwd

1,00000

62,48400

31,61028

94,09428

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 681,03

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 529,69

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

348,65000

4,81629

17,98648

22,80277

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

348,65000

4,81629

17,98648

22,80277

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

348,65000

4,81629

8,99324

13,80953

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

348,65000

4,81629

8,99324

13,80953

€ 291,87

4. ongehuwd

348,65000

3,94936

8,99324

12,94260

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

348,65000

4,81629

8,99324

13,80953

€ 529,69

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,85460

47,12811

51,64197

98,77008

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,85460

47,12811

51,64197

98,77008

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,85460

47,12811

25,82098

72,94909

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,85460

47,12811

25,82098

72,94909

€ 475,64

4. ongehuwd

3,85460

38,64505

25,82098

64,46603

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,85460

47,12811

25,82098

72,94909

€ 681,03

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,41400

8,35107

18,76507

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 529,69

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,78080

47,99283

51,94548

99,93831

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,78080

47,99283

51,94548

99,93831

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,78080

47,99283

25,97274

73,96557

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,78080

47,99283

25,97274

73,96557

€ 475,64

4. ongehuwd

0,78080

39,35412

25,97274

65,32686

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,78080

47,99283

25,97274

73,96557

€ 681,03

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

6,06800

19,26756

25,33556

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 529,69

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 529,69

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,81880

24,58018

8,74553

33,32571

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,81880

24,58018

8,74553

33,32571

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,81880

24,58018

4,37276

28,95294

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,81880

24,58018

4,37276

28,95294

€ 291,87

4. ongehuwd

10,81880

20,15574

4,37276

24,52850

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,81880

24,58018

4,37276

28,95294

€ 529,69

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,81880

24,58018

35,95384

60,53402

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,81880

24,58018

35,95384

60,53402

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,81880

24,58018

17,97692

42,55710

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,81880

24,58018

17,97692

42,55710

€ 291,87

4. ongehuwd

10,81880

20,15574

17,97692

38,13266

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,81880

24,58018

17,97692

42,55710

€ 529,69

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,81880

24,58018

11,66070

36,24088

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,81880

24,58018

11,66070

36,24088

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,81880

24,58018

5,83035

30,41053

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,81880

24,58018

5,83035

30,41053

€ 291,87

4. ongehuwd

10,81880

20,15574

5,83035

25,98609

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,81880

24,58018

5,83035

30,41053

€ 529,69

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

20,33600

3,89376

24,22976

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 529,69

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,43530

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,43530

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,43530

0,00000

8,19000

8,19000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,43530

0,00000

8,19000

8,19000

€ 291,87

4. ongehuwd

4,43530

0,00000

8,19000

8,19000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,43530

0,00000

8,19000

8,19000

€ 529,69

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

1,47600

4,36722

5,84322

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 529,69

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,84260

1,62351

35,66985

37,29336

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,84260

1,62351

35,66985

37,29336

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,84260

1,62351

17,83493

19,45844

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,84260

1,62351

17,83493

19,45844

€ 291,87

4. ongehuwd

4,84260

1,33128

17,83493

19,16621

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,84260

1,62351

17,83493

19,45844

€ 529,69

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10190

29,19249

39,30035

68,49284

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10190

29,19249

39,30035

68,49284

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10190

29,19249

19,65018

48,84267

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10190

29,19249

19,65018

48,84267

€ 475,64

4. ongehuwd

1,10190

23,93784

19,65018

43,58802

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10190

29,19249

19,65018

48,84267

€ 681,03

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,13860

33,53815

56,24627

89,78442

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,13860

33,53815

56,24627

89,78442

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,13860

33,53815

28,12314

61,66129

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,13860

33,53815

28,12314

61,66129

€ 475,64

4. ongehuwd

4,13860

27,50129

28,12314

55,62443

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,13860

33,53815

28,12314

61,66129

€ 681,03

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

5,44284

18,80884

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 529,69

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

205,29400

21,73897

57,92340

79,66237

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

205,29400

21,73897

57,92340

79,66237

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

205,29400

21,73897

28,96170

50,70067

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

205,29400

21,73897

28,96170

50,70067

€ 475,64

4. ongehuwd

205,29400

17,82595

28,96170

46,78765

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

205,29400

21,73897

28,96170

50,70067

€ 681,03

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10190

29,19249

31,23874

60,43123

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10190

29,19249

31,23874

60,43123

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10190

29,19249

15,61937

44,81186

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10190

29,19249

15,61937

44,81186

€ 475,64

4. ongehuwd

1,10190

23,93784

15,61937

39,55721

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10190

29,19249

15,61937

44,81186

€ 681,03

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,96520

18,41696

29,55687

47,97383

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,96520

18,41696

29,55687

47,97383

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,96520

18,41696

14,77844

33,19540

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,96520

18,41696

14,77844

33,19540

€ 475,64

4. ongehuwd

1,96520

15,10190

14,77844

29,88034

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,96520

18,41696

14,77844

33,19540

€ 681,03

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,46530

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,46530

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,46530

0,00000

15,21000

15,21000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,46530

0,00000

15,21000

15,21000

€ 291,87

4. ongehuwd

7,46530

0,00000

15,21000

15,21000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,46530

0,00000

15,21000

15,21000

€ 529,69

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89500

1,65140

7,92881

9,58021

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89500

1,65140

7,92881

9,58021

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89500

1,65140

3,96440

5,61580

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89500

1,65140

3,96440

5,61580

€ 291,87

4. ongehuwd

0,89500

1,35415

3,96440

5,31855

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89500

1,65140

3,96440

5,61580

€ 529,69

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,10190

25,19239

8,78851

33,98090

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,10190

25,19239

8,78851

33,98090

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,10190

25,19239

4,39425

29,58664

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,10190

25,19239

4,39425

29,58664

€ 475,64

4. ongehuwd

1,10190

20,65776

4,39425

25,05201

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,10190

25,19239

4,39425

29,58664

€ 681,03

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

19,16010

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

19,16010

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

19,16010

0,00000

11,31000

11,31000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

19,16010

0,00000

11,31000

11,31000

€ 475,64

4. ongehuwd

19,16010

0,00000

11,31000

11,31000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

19,16010

0,00000

11,31000

11,31000

€ 681,03

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,55830

9,75744

9,41719

19,17463

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,55830

9,75744

9,41719

19,17463

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,55830

9,75744

4,70859

14,46603

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,55830

9,75744

4,70859

14,46603

€ 291,87

4. ongehuwd

10,55830

8,00110

4,70859

12,70969

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,55830

9,75744

4,70859

14,46603

€ 529,69