Publicatie door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van de gewijzigde Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016, nr. WJZ/ 19120270

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Besluit:

De in de bijlage opgenomen Gids proportionaliteit en het in de bijlage opgenomen Aanbestedingsreglement Werken 2016 worden, met het oog op het bepaalde in de artikelen 10, eerste lid, en 11, eerste lid, van het Aanbestedingsbesluit, in de Staatscourant gepubliceerd.

’s-Gravenhage, 14 juni 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

BIJLAGEN

Naar boven