Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 2955VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Jeugdcarnaval, 5473 GK Heeswijk-Dinther.

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend om éénrichtingsverkeer in te stellen in het gedeelte van de Heilige Stokstraat (tussen de Torenstraat en de Raadhuisstraat):

 

22 en 23 februari 2020 van 20.00 uur tot 01.00 uur;

24 en 25 februari 2020 van 21.00 uur tot 01.00 uur.

Het besluit is verzonden op: 14 januari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 10 juni 2020