Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2020, 28805Ruimtelijke plannenOntwerp Omgevingsvisie gemeente Kaag en Braassem

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge artikel 16.26 van de Omgevingswet bekend dat het ontwerp van de Omgevingsvisie Kaag en Braassem met ingang van donderdag 21 mei 2020 t/m woensdag 1 juli 2020 voor een ieder ter inzage ligt.

De Omgevingsvisie betreft de strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van Kaag en Braassem. De toekomst van de fysieke leefomgeving wordt daarbij vanuit een integraal perspectief benaderd. Dat wil zeggen dat sociale, economische en fysieke vraagstukken in samenhang worden beschouwd en vervolgens vertaald naar de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is onderverdeeld in verschillende thema’s die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en verschillende gebiedstypen. De Omgevingsvisie gaat in op zaken als recreatie, natuur, onderwijs, mobiliteit, gezondheid, wonen, landbouw, economie en duurzaamheid.

Wanneer en waar kunt u de Omgevingsvisie Kaag en Braassem inzien?

De Omgevingsvisie en de daarbij behorende stukken liggen van woensdag 27 mei 2020 t/m dinsdag 7 juli 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. De Omgevingsvisie is op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB-ONT1 in te zien. Verder kan het ontwerp worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen.

Hoe kunt u reageren op de Omgevingsvisie Kaag en Braassem?

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Omgevingszaken van de gemeente Kaag en Braassem.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van de Omgevingsvisie dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Omgevingszaken van de gemeente, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.