Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandStaatscourant 2020, 28775Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Knarrenhof Hasselt

Logo Zwartewaterland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is voorbereid voor de ontwikkeling van een Knarrenhof in Hasselt. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een binnenstedelijke transformatie waarbij de locatie van de gemeentewerf en het voormalige politiebureau aan het Tijlswegje wordt herontwikkeld tot een woonlocatie voor 16 seniorenwoningen.

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage van 27 mei tot en met 8 juli 2020.

Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan een ieder zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.

Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende adres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14038.

Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland in relatie tot het Coronavirus is de papieren versie van het bestemmingsplan, in het gemeentehuis, enkel in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14038.

De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0066-OW01.