Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2020, 28566Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan "Buitengebied 2009, herziening Vloodweg 7"

Logo Wierden

 

Aan de Vloodweg 7 te Enter is het Vakantiecentrum ’t Schuttenbelt gevestigd. Het huidige recreatiebedrijf bestaat uit een familiecamping met 60 seizoensplaatsen en een tweetal luxe groepsaccommodaties. Daarnaast zijn op het vakantiecentrum diverse faciliteiten aanwezig waaronder een buitenzwembad, een all-weathersportveld en een recreatieruimte. Initiatiefnemer is eigenaar van het vakantiecentrum en wil het bestaande recreatiebedrijf uitbreiden. Hij wil deze uitbreiding aan de westelijke overzijde van de weg op een perceel dat tevens bij hem in eigendom is. Op dit perceel wenst initiatiefnemer circa 40 seizoensplaatsen toe te voegen, alsmede een recreatievijver van circa 7.000 m2. Dit perceel staat kadastraal bekend als gemeente Wierden, sectie Z, nummer 1071. Deze uitbreiding behelst een fysieke vergroting van het kampeerterrein, inclusief de aanleg van een recreatievijver.

 

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan staat vanaf 27-05-2020 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2018000015-ON01 ..

Daarnaast ligt het ontwerp-bestemmingsplan vanaf 27-05-2020 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis.

 

Zienswijze indienen

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren:

• Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’.

• Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze.

• Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen. .

 

Vervolg procedure

Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Driehoek en op de website van de gemeente.

 

 

Meer weten?

Als u vragen heeft over het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl).