Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2020, 27740VergunningenGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om19.0435, Rembrandtstraat 2 tm 24 (even) en 1 tm 51 (oneven), 6137 VL te Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Logo Sittard-Geleen

 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning te verlenen.

 

Omschrijving activiteit(en): nieuwbouw 38 woningen Rembrandtstraat

Locatie: Rembrandtstraat 2 tm 24 (even) en 1 tm 51 (oneven), 6137 VL te Sittard

Datum ter inzage legging: 21 mei 2020

Dossiernummer: Om19.0435

 

 

Het hierboven vermelde ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 21 mei 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen in het gemeentehuis in Geleen. Maakt u wel eerst een afspraak.

Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunt u - bij voorkeur schriftelijk - uw zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze is het maken van een afspraak noodzakelijk via de balie Vergunningen, (14 046)De stukken zijn ook in te zien via de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.