Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NENStaatscourant 2020, 2670Overig

Nieuwe normen NEN

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode van 6 december 2019 tot en met 9 januari 2020. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.

Document number

Title

AgroFood & Consument

 

NEN-EN 1081:2018/Ontw. A1:2019 en

Veerkrachtige vloerbedekkingen, laminaatvloerbedekkingen en meerlagige modulaire vloerbedekkingen – Bepaling van de elektrische weerstand Commentaar voor: 2020-02-05

NEN-ISO 12232:2006-10 en

Fotografie – Digitale stilstaande camera's – Bepaling van de blootstellingsregister, ISO snelheidsstromen, standaarduitgangsgevoeligheid en áanbevolen blootstellingsregister

NEN-EN-ISO 13938-1:2019 en

Textiel – Bersteigenschappen van weefsels – Deel 1: Hydraulische methode voor de bepaling van de berststerkte en de berstuitzetting

NEN-EN-ISO 13938-2:2020 en

Textiel – Bersteigenschappen van weefsels – Deel 2: Pneumatische methode voor de bepaling van de berststerkte en de berstuitzetting

NEN-EN 14105:2019 Ontw. en

Vetten en afgeleide producten – Methylvetzuren (FAME) – Bepaling van het gehalte aan vrij- en totaal glycerol en het gehalte aan mono-, di-, en triglyceride

Commentaar voor: 2020-01-27

NEN-EN 14112:2019 Ontw. en

Vetten en afgeleide producten – Methylvetzuren (FAME) – Bepaling van de oxidatievastheid (versnelde oxidatieproef)

Commentaar voor: 2020-01-27

NEN-EN-ISO 16140-6:2019 en

Microbiologie van de voedselketen – Validatie van methoden – Deel 6: Protocol voor de validatie van alternatieve (eigendomsrechtelijke) microbiologische bevestigings- en typeringsmethoden

NEN-EN 17461:2019 Ontw. en

Gymnastic equipment – Individual and multifunctional vaulting boxes – Safety requirements and test methods Commentaar voor: 2020-01-13

NEN-EN 17462:2019 Ontw. en

Diervoeder: Bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van de radionucliden Jodium-131, Cesium-134 en Cesium-137 in diervoeders Commentaar voor: 2020-01-27

NEN-EN-ISO 1833-15:2019 en

Textiel – Kwantitatieve chemische analyses – Deel 15: Mengsels van jute en bepaalde dierlijke vezels (methode door het bepalen van het stikstofgehalte)

NEN-EN-ISO 19577:2019 en

Schoeisel – Kritische stoffen die potentieel aanwezig kunnen zijn in schoeisel en schoeisel componenten – Bepaling van nitrosaminen

NEN-EN-ISO 20706-1:2020 en

Textiel – Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van bastvezels (vlas, hennep en ramee) en hun mengsels – Deel 1: Microscopische methode voor de identificatie van vezels

NEN-ISO 22634-1:2019 en

Sigaretten – Bepaling Benzo[a]pyreen in hoofdstroom sigarettenrook met gaschromatografische massaspectrometrie- Deel 1: Methode met methanol als extractievloeistof

NEN-ISO 22634-2:2019 en

Sigaretten – Bepaling van benzo(a)pyreen in hoofdstroom sigarettenrook met GC/MS- Deel 2: Methode voor het gebruik van cyclohexaan als extractievloeistof

NEN-EN 234:2019 en

Wandbekleding op rollen – Specificatie voor wandbekleding voor behandeling achteraf

NEN-ISO 3103:2020 en

Tea – Preparation of liquor for use in sensory tests

NEN-EN-ISO 8654:2018/A1:2020 en

Sieraden – Kleuren van goudlegeringen – Definitie, kleurindeling en aanduiding

   

Bouw & Installatie

 

NEN-EN-ISO 10722:2019 en

Geokunststoffen – Testprocedure voor de beoordeling van mechanische schade onder herhaaldelijke belasting – Schade veroorzaakt door korrelvormig materiaal

NEN-EN-ISO 12759-4:2019 en

Ventilatoren – Rendementsclassificatie voor ventilatoren – Deel 4: Aangedreven ventilatoren bij maximaal bedrijfstoerental

NEN-EN 12845:2015+A1:2019 en

Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties – Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 13053:2019 en

Ventilatie van gebouwen – Luchtbehandelingskasten – Nominale waarden en prestatie voor bouwelementen en bouwgroepen

NEN-EN 13381-1:2019 Ontw. en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen – Deel 1: Horizontale beschermende membranen Commentaar voor: 2020-01-27

NEN-EN-ISO 13426-1:2019 en

Geotextiel en soortgelijke producten – Sterkte van de interne verbindingsstructuur – Deel 1: Geocellen

CEN/TS 13476-4:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering – Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) – Deel 4: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

CEN/TS 1451-2:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge temperatuur) – Polypropeen (PP) – Deel 2: Aanbevelingen voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 14908-7:2019 en

Open communication in building automation, controls and building management – Control Network Protocol – Part 7: Communication via internet protocols

NEN-EN 14972-10:2019 Ontw. en

Fixed firefighting systems – Water mist systems – Part 10: Test protocol for atrium protection with sidewall nozzles for open nozzle systems Commentaar voor: 2019-12-23

NEN-EN 15193-1:2017/Ontw. A1:2019 en

Energieprestatie van gebouwen – Energiebehoefte voor verlichting – Deel 1: Specificaties, Module M9

Commentaar voor: 2020-01-20

NEN-EN 17450-1:2019 Ontw. en

Fixed firefighting systems – Water mist components – Part 1: Product characteristics and test methods for strainer and filter components Commentaar voor: 2020-01-27

CEN/TS 1852-2:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen – Polypropeen (PP) – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 497:2019 Ontw. en

Eisen voor vloeibaargastoestellen – Kookbranders voor gebruik buitenshuis

Commentaar voor: 2020-01-27

NEN-EN 50465:2015/A1:2019 en

Gastoestellen – Toestellen voor warmte-kracht-koppeling met een nominale belasting van ten hoogste 70 kW

NEN-EN 54-13:2017+A1:2019 en

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 13: Beoordeling van compatibiliteit en aansluitbaarheid van systeemcomponenten

NEN-ISO 6183:2009-09/A2:2019 en

Brandbeschermingsmiddelen – Koolstofdioxide blussystemen voor gebruik binnen bedrijfsgebouwen – Ontwerp en installatie

NEN 7230:2019 Ontw. nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Buizen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2020-04-01

NEN 7231:2019 Ontw. nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2020-04-01

NEN 7232:2019 Ontw. nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Zadels met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2020-04-01

NEN-EN-ISO 9863-1:2016/A1:2019 en

Geokunststoffen – Bepaling van de dikte onder voorgeschreven drukken – Deel 1: Enkelvoudige lagen

   

Elektriciteits Voorziening

 

NEN-EN 50695:2019 Ontw. en

Public-address-general-emergency-alarm-system, communication-system for marine applications Commentaar voor: 2020-01-21

NEN-EN-IEC 60644:2009/A1:2019 en;fr

Specificaties voor hoogspanningssmeltveiligheden voor motoren

NEN-EN-IEC 61400-11:2013/A1:2018/C1:2019 en;fr

Generatorsystemen voor windturbines – Deel 11: Meettechnieken voor akoestisch geluid

NEN-EN-IEC 61400-12-1:2017/C1:2019 en

Windturbines – Deel 12-1: Vermogensprestatiemetingen van elektriciteit producerende windturbines

NEN-EN-IEC 61400-2:2014/C1:2019 en;fr

Windturbines – Deel 2: Kleine windturbines

NEN-EN-IEC 62040-1:2019/C1:2019 en;fr

Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen

NEN-EN-IEC 62275:2019 en;fr

Systemen voor leidingaanleg – Bevestigingsbandjes voor leidingen in elektrische installaties

NEN-EN-IEC 62290-3:2019 en;fr

Railway applications – Urban guided transport management and command/control systems – Part 3: System requirements specification

NEN-IEC 63026:2019 en

Onderzeese stroomkabels met geëxtrudeerde isolatie en hun accessoires voor nominale spanningen van 6 kV (Um = 7,2 kV) tot 60 kV (Um = 72,5 kV) – Testmethoden en vereisten

   

Elektrische Installaties

 

NEN-EN 50325-1:2020 en

Industrieel communicatiesubsysteem gebaseerd op ISO 11898 (CAN) voor besturingsinterfaces – Deel 1: Algemene eisen

NVN-CLC/TS 50703-1:2019 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) – Deel 1: Testvereisten voor verbindingen van metaalplaten die worden gebruikt in LPS

NEN-EN-IEC 60079-19:2019 en;fr

Explosieve atmosferen – Deel 19: Reparatie, revisie en renovatie van materieel

NEN-EN-IEC 61784-3-12:2010/A1:2019 en

Industriële communicatienetwerken – Profielen – Deel 3-12: Functionele veiligheidsveldbussen – Aanvullende specificaties voor CPF 12

   

Elektrische Producten

 

NEN-EN 50527-2-3:2019 Ontw. en

Beoordelingsprocedure van de invloed van elektromagnetische velden op de mens op de werkplek voor personen die actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (AIMD) dragen – Deel 2-3: Specifieke beoordeling voor personen met implanteerbare neurostimulator Commentaar voor: 2020-01-28

NEN-EN 50632-2-6:2015/A1:2019 en

Gereedschap met elektrische aandrijving – Procedure voor meting van stof – Deel 2-6: Bijzondere eisen voor hamers

NEN-EN-IEC 60068-2-64:2008/A1:2019 en;fr

Environmental testing – Part 2-64: Tests – Test Fh: Vibration, broadband random and guidance

NEN-IEC 60335-2-116:2019 en

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-116: Particular requirements for furniture with electrically motorized parts

NEN-EN-IEC 60335-2-5:2015/A11:2019 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-5: Bijzondere eisen voor afwasmachines

NEN-EN-IEC 60335-2-52:2003/A12:2019 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-52: Bijzondere eisen voor toestellen voor mondhygiëne

NEN-EN-IEC 60335-2-61:2003/A11:2019 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-61: Bijzondere eisen voor accumulatorkachels

NEN-EN-IEC 60384-16:2019 en;fr

Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur – Deel 16: Groepsspecificatie: Vaste condensatoren met gemetalliseerde elektroden en polypropeenfoliediëlektricum voor gelijkspanningstoepassing

NEN-IEC 60747-18-3:2019 en

Semiconductor devices – Part 18-3: Semiconductor bio sensors – Fluid flow characteristics of lens-free CMOS photonic array sensor package modules with fluidic system

NEN-IEC 60747-19-1:2019 en

Semiconductor devices – Part 19-1: Smart sensors – Control scheme of smart sensors

NEN-IEC 60747-5-10:2020 en

Semiconductor devices – Part 5-10: Optoelectronic devices – Light emitting diodes – Test method of the internal kwantum efficiency based on the room-temperature reference point

NEN-IEC 60747-5-11:2020 en

Semiconductor devices – Part 5-11: Optoelectronic devices – Light emitting diodes – Test method of radiative and nonradiative currents of light emitting diodes

NEN-IEC 60747-5-9:2020 en

Semiconductor devices – Part 5-9: Optoelectronic devices – Light emitting diodes – Test method of the internal kwantum efficiency based on the temperature-dependent electroluminescence

NEN-EN-IEC 61857-32:2019 en;fr

Elektrische Isolatie Systemen – Procedures voor thermische evaluatie – Deel 32: Multifactor evaluatie met verhoogde factoren tijdens diagnostische testen.

NEN-EN-IEC 62025-2:2019 en;fr

Hoge frequentie inductieve onderdelen – Niet-elektrische kenmerken en meetmethoden – Deel 2: Beproevingsmethoden voor niet-elektrische kenmerken

NEN-EN-IEC 62386-332:2018/C1:2019 en;fr

Digital addressable lighting interface – Part 332: Particular requirements – Input devices – Feedback

NEN-EN-IEC 62430:2019 en

Environmentally conscious design (ECD) – Principles, requirements and guidance

NEN-EN-IEC 62680-1-5:2019 en;fr

Uiversele Seriële Bus-interfaces voor data en voeding – Deel 1-5: Veelvoorkomende onderdelen – USB Audio 3.0 apparaatklasse definitie

NEN-EN-IEC 62680-1-6:2019 en;fr

Universele Seriële Bus-interfaces voor data en voeding – Deel 1-6: Veelvoorkomende onderdelen – Basis functies voor USB Audio 3.0 apparaatklasse definitie

NEN-EN-IEC 62680-1-7:2019 en;fr

Universele Seriële Bus-interfaces voor data en voeding – Deel 1-7: Veelvoorkomende onderdelen – dataformats voor USB Audio 3.0 apparaatklasse definitie

NEN-EN-IEC 62680-1-8:2019 en;fr

Universele Seriële Bus-interfaces voor data en voeding – Deel 1-8: Veelvoorkomende componenten – terminaltypen voor USB Audio 3.0 apparaatklasse-definitie

NEN-EN-IEC 62878-1:2019 en

Device embedding assembly technology – Part 1: Generic specification for device embedded substrates

NEN-EN-IEC 62885-9:2019 en;fr

Oppervlaktereinigingsapparaten – Deel 9: Vloerbehandelingsmachines met of zonder wrijvingsaandrijving voor algemeen gebruik – Methode voor prestatiemetingen

NEN-EN-IEC 63006:2019 en;fr

Wireless power transfer (WPT) – Glossary of terms

   

Elektro & ICT

 

NEN-EN 300175-1:2019-12 en

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) – Common Interface (CI) – Part 1: Overview

NEN-EN 300175-2:2019-12 en

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) – Common Interface (CI) – Part 2: Physical Layer (PHL)

NEN-EN 300175-3:2019-12 en

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) – Common Interface (CI) – Part 3: Medium Access Control (MAC) layer

NEN-EN 300175-4:2019-12 en

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) – Common Interface (CI) – Part 4: Data Link Control (DLC) layer

NEN-EN 300175-5:2019-12 en

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) – Common Interface (CI) – Part 5: Network (NWK) layer

NEN-EN 300175-6:2019-12 en

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) – Common Interface (CI) – Part 6: Identities and addressing

NEN-EN 300175-7:2019-12 en

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) – Common Interface CI) – Part 7: Security features

NEN-EN 300175-8:2019-12 en

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) – Common Interface (CI) – Part 8: Speech and audio coding and transmission

NEN-EN 300176-2:2019-12 en

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) – Test specification – Part 2: Audio and speech

   

Energie

 

NEN-EN 10373:2020 Ontw. en

Determination of the physical and mechanical properties of steels using models Commentaar voor: 2020-02-05

NEN-EN 10374:2020 Ontw. en

Welded fittings for the food and chemical industries – Tees, bends and reducers for welding Commentaar voor: 2020-02-05

NEN-EN 1473:2019 2e Ontw. en

Installaties en uitrusting voor vloeibaar aardgas – Ontwerp van installaties aan land Commentaar voor: 2020-02-12

NEN-EN 15199-1:2019 Ontw. en

Aardolieproducten – Bepaling van de kooktrajectverdeling door gaschromatografische methode – Deel 1: Middendestillaat en smeerolie Commentaar voor: 2020-02-05

NEN-EN 15199-2:2019 Ontw. en

Aardolieproducten – Bepaling van de kooktrajectverdeling door gaschromatografische methode – Deel 2: Hoogdestillaat en residuale brandstoffen

Commentaar voor: 2020-02-05

NEN-ISO 37123:2019 en

Duurzame steden en gemeenschappen – Indicatoren voor veerkrachtige steden

NEN-EN 45555:2019 en

Algemene methodes voor het bepalen van de recycleerbaarheid en herbruikbaarheid van energiegerelateerde producten

NEN-ISO 6614:1995/A1:2019 en

Aardolieproducten – Bepaling van het wateraantrekkend vermogen van minerale oliën en synthetische vloeistoffen

   

Industrie

 

NEN-ISO 10110-12:2019 en

Optiek en optische instrumenten – Technische tekeningen voor optische elementen en systemen – Deel 12: Asferische oppervlakken

NEN-EN 10216-2:2013+A1:2019 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk – Technische leveringsvoorwaarden – Deel 2: Buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal met specifieke eigenschappen bij verhoogde temperatuur

NEN-ISO 10763:2019 en

Hydrauliek – Gladde, naadloze en gelaste stalen precisiebuizen – Afmetingen en werkdrukken

NEN-EN-ISO 10961:2019 en

Gasflessen – Gasflessenbundels – Ontwerp, fabricage, beproeving en inspectie

NEN-EN-ISO 11117:2019 en

Gascilinders – Beschermingskappen en afschermingen voor afsluiters – Ontwerp, constructie en beproevingen

NEN-EN-ISO 11551:2019 en

Optica en optische instrumenten – Lasers en laserapparatuur – Beproevingsmethode voor de absorptie van optische lascomponenten

NEN-EN 12301:2019 en

Machines voor kunststoffen en rubber – Kalanders – Veiligheidseisen

NEN-EN 12640:2019 en

Intermodale laadeenheden en bedrijfsvoertuigen – Sjorpunten voor het zekeren van lading – Minimale eisen en beproeving

NEN-EN 12641-1:2019 en

Wissellaadbakken en bedrijfsvoertuigen – Dekzeilen – Deel 1: Minimale eisen

NEN-EN 12641-2:2019 en

Wissellaadbakken en bedrijfsvoertuigen – Dekzeilen – Deel 2: Minimumeisen voor schuifzeilen

NEN-EN 12965:2019 en

Trekkers en machines voor land- en bosbouw – Aftaktussenassen en hun beschermkappen – Veiligheid

NEN-EN 13411-9:2019 Ontw. en

Eindverbindingen voor staalkabels – Veiligheid – Deel 9: Massieve kousen Commentaar voor: 2020-01-27

NEN-EN 13819-3:2019 en

Gehoorbeschermers – Beproeving – Deel 3: Aanvullende akoestische beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 13919-1:2019 en

Electron and laser-beam welded joints – Requirements and recommendations on quality levels for imperfections – Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys

NEN-EN 14478:2020 en;fr;de

Railverkeer – Remmen – Algemene woordenlijst

NEN-EN 14628-1:2019 Ontw. en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 1: PE-deklagen Commentaar voor: 2020-02-05

NEN-ISO 14830-1:2019 en

Condition monitoring and diagnostics of machine systems – Tribology-based monitoring and diagnostics – Part 1: General requirements and guidelines

NEN-EN 15009:2020 Ontw. en

Aërosolbussen – Aërosolbussen met compartimenten

Commentaar voor: 2020-01-27

NEN-EN 15202:2019 en

LPG materieel en toebehoren – Essentiële operationele afmetingen voor LPG afsluiter uitlaat van gasflessen en aansluitingen van aanverwante apparatuur

NEN-EN 15597-2:2019 en

Winteronderhoudsuitrusting – Strooimachines – Deel 2: Eisen voor distributie en hun beproeving

NEN-EN-ISO 15614-7:2019 en

Beschrijving en goedkeuring van lasmethoden voor metalen – Lasmethodebeproeving – Deel 7: Deklaaglassen

NEN-EN 15655-2:2019 Ontw. en

Nodulair gietijzeren buizen, verbindingen en hulpstukken – Eisen en beproevingsmethoden voor organische inwendige voeringen van buizen en verbindingen – Deel 2: Thermoplastische gemodificeerde polyolefine (TMPO) inwendige voeringen van buizen

Commentaar voor: 2020-03-05

NEN-ISO 16073-4:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en heidebrand – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 4: Handschoenen

NEN-ISO 16073-5:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en heidebrand – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 5: Helmen

NEN-EN 16116-1:2020 Ontw. en

Railtoepassingen – Ontwerpeisen voor treden, leuningen en verwante personeelstoegangen – Deel 1: Passagiersvoertuigen, bagagewagens en locomotieven Commentaar voor: 2020-02-12

NEN-EN 16843:2019 2e Ontw. en

Raifltoepassingen – Infrastructuur – Mechanische eisen voor verbindingen in loopspoorstaven

Commentaar voor: 2020-01-27

NEN-EN 17168:2020 2e Ontw. en

Railway applications – Platform barrier systems Commentaar voor: 2020-02-05

NEN-EN 17443:2019 Ontw. en

Winter service equipment – Brine production systems – Requirements and test methods Commentaar voor: 2020-01-27

NEN-ISO 19056-2:2019 en

Microscopes – Definition and measurement of illumination properties – Part 2: Illumination properties related to the colour in bright field microscopy

NEN-EN 1907:2020 en;de;fr

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer – Terminologie

NEN-ISO 19072-2:2019 en

Wegvoertuigen – Verbindingsinterface voor pyrotechnische toestellen, tweeweg- en driewegverbindingen – Deel 2: Beproevingsmethodes en algemene prestatie-eisen

NEN-ISO 19585:2019 en

Heavy commercial vehicles and buses – Vehicle dynamics simulation and validation – Steady-state circular driving behavior

NEN-EN 2002-16:2019 en

Aerospace series – Metallic materials – Test methods – Part 16: Non-destructive testing – Penetrant testing

NEN-ISO 20766-10:2019 en

Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor LPG – Deel 10: Gasdichte behuizing

NEN-ISO 20766-12:2019 en

Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor LPG – Deel 12: Terugslagklep

NEN-ISO 21058:2019 en

Wegvoertuigen – Brandstofvulaansluiting voor dimethylether (DME)

NEN-ISO 21073:2019 en

Microscopes – Confocal microscopes – Optical data of fluorescence confocal microscopes for biological imaging

NEN-EN-ISO 22041:2019/A11:2019 en

Koelmeubelen (staand en liggend) voor bedrijfsmatig gebruik – Prestatie en energiegebruik

NEN-ISO 22760-1:2019 en

Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor DME – Deel 1: Algemene eisen en definities

NEN-ISO 22760-2:2019 en

Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor DME – Deel 2: Prestatie en algemene beproevingsmethoden

NEN-EN 2400:2019 en

Aerospace series – Heat resisting nickel base alloy NI-P96-HT – Cold drawn and precipitation treated – Wire – D = 10 mm

NEN-EN 2451:2019 en

Aerospace series – Steel 31Ni10 – 1 230 MPa = Rm = 1 420 MPa – Forgings – De = 40 mm

NEN-EN 2476:2019 en

Aerospace series – Steel 30CrNiMo8 (1.6580) – 1 100 MPa = Rm = 1 300 MPa – Forgings – De = 100 mm

NEN-EN 2502:2019 en

Aerospace series – Steel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) – 930 MPa = Rm = 1 080 MPa – Bars

NEN-EN 2503:2019 en

Aerospace series – Steel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) – 930 MPa = Rm = 1 080 MPa – Forgings – De = 150 mm

NEN-EN 2997-011:2019 en

Aerospace series – Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire resistant or non fire resistant, operating temperatures -65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak – Part 011: Dummy receptacle – Product standard

NEN-EN 3018:2019 en

Aerospace series – Heat resisting alloy NI-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) – Consumable electrode remelted – Cold drawn wire for the manufacture of thread inserts – D = 3 mm

NEN-EN 3155-016:2019 en

Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 016: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S – Product standard

NEN-EN 3155-019:2019 en

Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 019: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S – Product standard

NEN-EN 3155-044:2019 en

Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 044: Contacts, electrical, male 044, type A, double crimping, class T – Product standard

NEN-EN 3155-045:2019 en

Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 045: Contacts, electrical, female, type A, double crimping, class T – Product standard

NEN-EN 3155-076:2019 en

Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 076: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class R – Product standard

NEN-EN 3155-077:2019 en

Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 077: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class R – Product standard

NEN-EN 3468:2019 en

Aerospace series – Steel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) – Softened – 500 MPa = Rm = 700 MPa – Forgings – De = 100 mm

NEN-EN 3482:2019 en

Aerospace series – Steel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) – Annealed – Reference heat treatment: softened – Forging stock – De = 100 mm

NEN-EN 3484:2019 en

Aerospace series – Steel X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 type 1.4542) – As cast – Reference heat treatment: homogenised, solution treated, precipitation hardened and sub zero – Remelting stock

NEN-EN 3486:2019 en

Aerospace series – Steel X3CrNiMoAl13-8-2 (1.4534) – Solution annealed and precipitation hardened – 1 400 = Rm = 1 550 MPa – Forgings – De = 100 mm

NEN-EN 3489:2019 en

Aerospace series – Steel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) – Softened – 500 = Rm = 750 MPa – Tubes for structures – 0,5 = a = 5 mm

NEN-EN 3660-031:2020 en

Aerospace series – Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors – Part 031: Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed – Product standard

NEN-EN 3660-035:2020 en

Aerospace series – Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors – Part 035: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed – Product standard

NEN-EN 378-4:2016+A1:2019 nl

Koelinstallaties en warmtepompen – Veiligheids- en milieueisen – Deel 4: Operatie, onderhoud, reparatie en terugwinning

NEN-EN-ISO 389-7:2019 en

Akoestiek – Referentiegeluiddrukniveau voor het kalibreren van audiometrische apparatuur – Deel 7: Referentie-gehoordrempel onder vrije-veld- en diffuse-veld omstandigheden

NEN-EN 4008-018:2020 en

Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Crimping tool and associated accessories – Part 018: Positioner for crimping tool M22520/2-01 – Product standard

NEN-EN-ISO 4180:2019 en

Verpakkingen – Complete, gevulde transportverpakkingen – Algemene regels voor het opstellen van beproevingsschema's

NEN-EN 4604-007:2019 en

Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 007: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WN – Product standard

NEN-EN 4681-001:2019 en

Aerospace series – Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium – Part 001: Technical specification

NEN-EN 4729:2020 en

Aerospace series – Trivalent chromium based chemical conversion coatings for aluminium and aluminium alloys

NEN-EN 4807:2020 en

Aerospace series – Flange couplings – Weld coupling, 90° elbow, in heat resisting steel – Inch series

NEN-EN 4840-102:2019 en

Aerospace series – Heat shrinkable moulded shapes – Part 102: Elastomeric, semi-rigid, temperature range -75 to 150 °C – Product Standard

NEN-EN-ISO 5010:2020 en

Grondverzetmachines – Machines met rubberbanden – Bestuurbaarheidseisen

NEN-ISO 6336-1:2019 en

Berekening van de belastbaarheid van tandwielen met rechte en schuine vertanding – Deel 1: Basisprincipes, inleiding en algemene invloedsfactoren

NEN-ISO 6336-2:2019 en

Berekening van de belastbaarheid van tandwielen met rechte en schuine vertanding – Deel 2: Berekening van de duurzaamheid van het oppervlak (putvorming)

NEN-ISO 6336-3:2019 en

Berekening van de belastbaarheid van tandwielen met rechte en schuine vertanding – Deel 3: Berekening van de buigsterkte van de tanden

NEN-ISO 6336-6:2019 en

Berekening van de belastbaarheid van tandwielen met rechte en schuine vertanding – Deel 6: Berekening van de levensduur onder wisselende belasting

NEN-EN-ISO 9090:2019 en

Gasdichtheid van apparatuur voor autogeenlassen en aanverwante processen

NEN-ISO 9957-2:2019 en

Vloeibare tekenmedia – Deel 2: Op water gebaseerde niet-Oostindische inkt – Eisen en beproevingsomstandigheden

   

Kennis- & Informatiediensten

 

NEN-ISO/IEC 10373-7:2019 en

Cards and security devices for personal identification – Test methods – Part 7: Contactless vicinity objects

NEN-ISO/IEC 10918-7:2019 en

Information technology – Digital compression and coding of continuous-tone still images – Part 7: Reference software

NEN-EN-ISO 12813:2019 en

Electronic fee collection – Compliance check communication for autonomous systems

NEN-ISO/IEC 14165-246:2020 en

Information technology – Fibre channel – Part 246: Backbone – 6 (FC-BB-6)

NEN-ISO/IEC 14496-3:2019 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 3: Audio

NEN-ISO 15511:2020 (Cor. 2019-12) en

Information and documentation – International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL)

NEN-ISO 15836-2:2019 en

Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Part 2: DCMI Properties and classes

NEN-ISO 15926-10:2019 en

Industrial automation systems and integration – Integration of life cycle data for process plants including oil and gas production facilities – Part 10: Conformance testing

NEN-EN 16234-1:2019 en

e-Competence Framework (e-CF) – Een gemeenschappelijk Europees framework voor ICT-professionals in alle sectoren van de industrie – Deel 1: Framework

NEN-ISO 16300-4:2019 en

Automation systems and integration – Interoperability of capability units for manufacturing application solutions – Part 4: Capability unit assessment for the manufacturing application requirements

NEN-ISO/IEC/IEEE 16326:2019 en

Systems and software engineering – Life cycle processes – Project management

CWA 17349:2019 en

Engineering materials – Electronic data interchange – Mechanical test data

NVN-CEN/TS 17395:2019 en

Intelligent transport systems – eSafety – eCall for automated and autonomous vehicles

CWA 17486:2019 en

Verification of performance levels of Galileo Enabled mass-market receivers

CWA 17493:2019 en

Journalism Trust Initiative

NEN-ISO 20539:2019 en

Translation, interpreting and related technology – Vocabulary

NEN-ISO 21246:2019 en

Information and documentation – Key indicators for museums

NEN-ISO 21378:2019 en

Audit data collection

NEN-ISO/IEC/IEEE 21840:2019 en

Systems and software engineering – Guidelines for the utilization of ISO/IEC/IEEE 15288 in the context of system of systems (SoS)

NEN-ISO/IEC 23001-15:2020 en

Information technology – MPEG systems technologies – Part 15: Carriage of web resources in ISOBMFF

NEN-ISO/IEC 23005-7:2019 en

Information technology – Media context and control – Part 7: Conformance and reference software

NPR-ISO/IEC TR 24772-1:2019 en

Programming languages – Guidance to avoiding vulnerabilities in programming languages – Part 1: Language-independent guidance

NPR-ISO/IEC TS 33053:2019 en

Information technology – Process assessment – Process Reference Model (PRM) for quality management

NEN-ISO/IEC 39794-1:2020 en

Information technology – Extensible biometric data interchange formats – Part 1: Framework

NEN-ISO/IEC 39794-4:2019 en

Information technology – Extensible biometric data interchange formats – Part 4: Finger image data

NEN-ISO/IEC 39794-5:2019 en

Information technology – Extensible biometric data interchange formats – Part 5: Face image data

NEN-EN 50174-1:2018/Ontw. A1:2019 en

Information technology – Cabling installation – Part 1: Installation specification and quality assurance Commentaar voor: 2020-01-28

NEN-EN 50411-3-3:2019 en

Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems – Product specifications – Part 3-3: Singlemode optical fibre fusion splice protectors

NEN-EN-IEC 60794-1-23:2019 en;fr

Optical fibre cables – Part 1-23: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Cable element test methods

NEN-EN-IEC 61300-3-21:2019 en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-21: Examinations and measurements – Switching time

NEN-EN-IEC 62343-2-1:2019 en;fr

Dynamic modules – Part 2-1: Reliability qualification – Test template

NEN-ISO/IEC 7810:2020 en

Identification cards – Physical characteristics

   

Managementsystemen

 

NEN-EN-ISO/IEC 17029:2019 en

Conformity Assessment – General principles and requirements for validation and verification bodies

   

Materialen & Bouwproducten

 

NEN-EN 1463-1:2020 Ontw. en

Wegmarkeringsmaterialen – Retroreflecterende wegdekreflectoren – Deel 1: Initiële producteisen Commentaar voor: 2020-02-05

NEN-EN 1463-2:2020 Ontw. en

Wegmarkeringsmaterialen – Retroreflecterende wegdekreflectoren – Deel 2: Praktijkbeproeving Commentaar voor: 2020-02-05

NEN-ISO 15379-1:2019 en

Carbonaceous materials for the production of aluminium – Cathode block materials – Part 1: Determination of the expansion due to sodium penetration with application of pressure

NEN-ISO 15392:2019 en

Duurzaamheid van bouwwerken – Algemene principes

NEN-EN-ISO 16929:2019 en

Kunststoffen – Bepaling van de desintegratie van kunststoffen onder gedefinieerde omstandigheden in een pilot-proef

NEN-ISO 1920-3:2019 en

Beproeving van beton – Deel 3: Vervaardiging en bewaring van proefstukken

NEN-ISO 20290-2:2019 en

Aggregates for concrete – Test methods for mechanical and physical properties – Part 2: Method for determination of resistance to fragmentation by Los Angeles Test (LA-Test)

NEN-ISO 20290-4:2019 en

Aggregates for concrete – Test methods for mechanical and physical properties – Part 4: Determination of ten percent fines value (TFV)

NEN-ISO 20814:2019 en

Nanotechnologie – Het testen van de fotokatalytische activiteit van nanodeeltjes voor NADH oxidatie

NEN-ISO 21432:2019 en

Niet-destructief onderzoek – Standaard beproevingsmethode voor de bepaling van restspanningen door neutronendiffractie

NEN-ISO 21466:2020 en

Microbeam analysis – Scanning electron microscopy – Method for evaluating critical dimensions by CD-SEM

NEN-EN-ISO 2440:2019 en

Buigzame en niet-buigzame schuimrubbermaterialen – Versnelde verouderingsprocessen

NEN-EN-ISO 3233-1:2019 en

Verven en vernissen – Bepaling van het volumepercentage van niet-vluchtige bestanddelen – Deel 1: Methode door weging van een van een deklaag voorzien testpaneel in lucht en in een vloeistof van bekende dichtheid (algemene methode)

NEN 5471:2019 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) – Houtsoort western red cedar

NPR 6112:2019 Ontw. nl

Brandveiligheid van gebouwen – Praktijkvoorbeelden voor gevelkozijnen met beweegbare delen (ramen en deuren) met brandwerende kenmerken Commentaar voor: 2020-03-01

NEN-EN-ISO 6504-3:2019 en

Verven en vernissen – Bepaling van de dekkracht – Deel 3: Bepaling van de dekkracht van verven voor metselwerk, beton en gebruik binnenshuis

NEN 6707:2019 nl

Bevestiging van dakbedekkingen – Eisen en bepalingsmethoden

NPR 6708:2019 nl

Bevestiging van dakbedekkingen – Richtlijnen

NEN-EN-ISO 6892-1:2019 en

Metalen – Trekproef – Deel 1: Beproevingsmethode bij kamertemperatuur

NEN-EN-ISO 8504-1:2019 en

Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen van verven en aanverwante producten – Oppervlaktevoorbehandelingsmethoden – Deel 1: Algemene principes

NEN-EN-ISO 8504-2:2019 en

Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen van verven en aanverwante producten – Oppervlaktevoorbehandelingsmethoden – Deel 2: Stralen

   

Milieu & Maatschappij

 

NEN-ISO 10276:2019 en

Kernenergie – Splijtstoftechnologie – Hijsbolders (trunnions) voor verpakkingen voor transport van radioactief materiaal

NEN-ISO 11665-8:2019 en

Metingen van radioactiviteit in een omgeving – Lucht – Deel 8: Radon-222 in gebouwen: Methode voor aanvangs- en toegevoegde onderzoeken

NEN-ISO 14002-1:2019 en

Milieumanagementsystemen – Richtlijnen voor het gebruik van ISO 14001 voor het addresseren van milieuaspecten en -omstandigheden binnen een milieuaandachtsgebied – Deel 1: Algemeen

NEN-ISO 14966:2019 en

Buitenlucht – Bepaling van de numerieke concentratie van anorganische vezelachtige deeltjes – Scanning elektronenmicroscoop methode

NEN-EN 16429:2020 Ontw. en

Stationary source emissions – Reference method for the determination of the concentration of gaseous hydrogen chloride (HCl) in waste gases emitted by industrial installations into the atmosphere Commentaar voor: 2020-02-05

NEN-ISO 18589-4:2020 en

Measurement of radioactivity in the environment – Soil – Part 4: Plutonium 238 and plutonium 239 + 240 – Test method using alpha spectrometry

NEN-ISO 18589-5:2020 en

Measurement of radioactivity in the environment – Soil – Part 5: Strontium 90 – Test method using proportional counting or liquid scintillation counting

NEN-ISO 18589-6:2020 en

Measurement of radioactivity in the environment – Soil – Part 6: Gross alpha and gross beta activities – Test method using gas-flow proportional counting

NEN-ISO 21226:2019 en

Bodem- Bodemkwaliteit – Richtlijn voor het screenen van grond met giftige verontreiniging aan de hand van magnetometrie

NEN-EN-ISO 21268-4:2019 en

Bodem – Uitloogprocedures voor opeenvolgende chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem en bodemmaterialen – Deel 4: Invloed van pH op uitloging met initiële toevoeging van zuur/base

NEN-EN-ISO 22125-1:2019 en

Water – Technetium-99 – Deel 1: Beproevingsmethode met vloeistofscintillatietelling (LSC)

NEN-EN-ISO 22125-2:2019 en

Water – Technetium – 99 – Deel 2: Methode gebruik makend van ICP-MS

NEN-ISO 22127:2019 en

Dosimetrie met radiophotoluminescente glazen dosimeters voor dosimetriecontrole in MV Röntgen radiotherapie

NEN-ISO 5725-2:2019 en

Nauwkeurigheid (juistheid en precisie) van meetmethoden en -resultaten – Deel 2: Basismethode voor de bepaling van herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van een standaard meetmethode

NPR 6419:2019 nl

Protocol voor de bereiding van synthetische laboratoriummonsters voor organische componenten in grond- en oppervlaktewater

NEN 6950:2019 Ontw. nl

Bodem – Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib Commentaar voor: 2020-04-01

   

Zorg & Welzijn

 

NEN-EN-ISO 11197:2019 en

Medische voedingseenheden

NEN-EN-ISO 14971:2019 en

Medische hulpmiddelen – Toepassing van risicomanagement voor medische hulpmiddelen

NEN-EN 17122:2019 en

Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative non-porous surface test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area – Test method and requirements – Phase2, step2

NEN-EN 17269:2019 en

Health informatics – The International Patient Summary

NEN-ISO 18241:2016/A1:2020 en

Cardiovasculaire implantaten en extracorporele systemen – Cardiopulmonaire bypass systemen – Veneuze druppelvangers

NPR-ISO/TR 20498-5:2019 (Cor. 2019-12) en

Traditional Chinese medicine – Computerized tongue image analysis system – Part 5: Method of acquisition and expression of tongue colour and tongue coating colour

NEN-ISO 22584:2019 en

Traditional Chinese medicine – Angelica sinensis root

NEN-EN-IEC 63077:2019 en;fr

Good refurbishment practices for medical imaging equipment

NEN 7510-1:2017/A1:2019 Ontw. nl

Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg – Deel 1: Managementsysteem Commentaar voor: 2020-01-01

NEN-EN-ISO 81060-2:2019 en

Niet-invasieve bloeddrukmeters – Deel 2: Klinisch onderzoek van geautomatiseerd meettype