Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2020, 26427Interne regelingen

Maandbrief VBD mei 2020

7 mei 2020

nr. BS/2020008054

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

mei 2020 

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,94160

35,42738

28,52101

63,94839

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,94160

35,42738

28,52101

63,94839

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,94160

35,42738

14,26050

49,68788

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,94160

35,42738

14,26050

49,68788

€ 302,68

4. ongehuwd

1,94160

29,05045

14,26050

43,31095

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,94160

35,42738

14,26050

49,68788

€ 410,78

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,67360

18,14388

12,90131

31,04519

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,67360

18,14388

12,90131

31,04519

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,67360

18,14388

6,45066

24,59454

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,67360

18,14388

6,45066

24,59454

€ 302,68

4. ongehuwd

1,67360

14,87798

6,45066

21,32864

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,67360

18,14388

6,45066

24,59454

€ 410,78

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,00000

9,51600

31,51600

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,00000

9,51600

31,51600

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,00000

4,75800

26,75800

€  97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,75800

26,75800

€  97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,04000

4,75800

22,79800

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,75800

26,75800

€ 378,35

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,19590

25,83451

53,00150

78,83601

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,19590

25,83451

53,00150

78,83601

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,19590

25,83451

26,50075

52,33526

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,19590

25,83451

26,50075

52,33526

€ 302,68

4. ongehuwd

2,19590

21,18430

26,50075

47,68505

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,19590

25,83451

26,50075

52,33526

€ 410,78

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08870

34,81565

35,75311

70,56876

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08870

34,81565

35,75311

70,56876

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08870

34,81565

17,87656

52,69221

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08870

34,81565

17,87656

52,69221

€ 302,68

4. ongehuwd

1,08870

28,54883

17,87656

46,42539

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08870

34,81565

17,87656

52,69221

€ 410,78

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,53450

39,97817

51,31600

91,29417

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,53450

39,97817

51,31600

91,29417

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,53450

39,97817

25,65800

65,63617

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,53450

39,97817

25,65800

65,63617

€ 302,68

4. ongehuwd

1,53450

32,78210

25,65800

58,44010

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,53450

39,97817

25,65800

65,63617

€ 410,78

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51950

15,39072

4,50024

19,89096

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51950

15,39072

4,50024

19,89096

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51950

15,39072

2,25012

17,64084

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51950

15,39072

2,25012

17,64084

€ 302,68

4. ongehuwd

1,51950

12,62039

2,25012

14,87051

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51950

15,39072

2,25012

17,64084

€ 410,78

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51950

15,39072

15,30081

30,69153

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51950

15,39072

15,30081

30,69153

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51950

15,39072

7,65040

23,04112

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51950

15,39072

7,65040

23,04112

€ 302,68

4. ongehuwd

1,51950

12,62039

7,65040

20,27079

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51950

15,39072

7,65040

23,04112

€ 410,78

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51950

15,39072

21,60114

36,99186

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51950

15,39072

21,60114

36,99186

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51950

15,39072

10,80057

26,19129

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51950

15,39072

10,80057

26,19129

€ 302,68

4. ongehuwd

1,51950

12,62039

10,80057

23,42096

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51950

15,39072

10,80057

26,19129

€ 410,78

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

916,82000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

916,82000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

916,82000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

916,82000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

4. ongehuwd

916,82000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

916,82000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 410,78

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,70900

57,43598

41,75202

99,18800

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,70900

57,43598

41,75202

99,18800

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,70900

57,43598

20,87601

78,31199

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,70900

57,43598

20,87601

78,31199

€ 302,68

4. ongehuwd

7,70900

47,09751

20,87601

67,97352

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,70900

57,43598

20,87601

78,31199

€ 410,78

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,94160

24,87593

29,22097

54,09690

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,94160

24,87593

29,22097

54,09690

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,94160

24,87593

14,61048

39,48641

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,94160

24,87593

14,61048

39,48641

€ 302,68

4. ongehuwd

1,94160

20,39826

14,61048

35,00874

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,94160

24,87593

14,61048

39,48641

€ 410,78

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€  97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€  97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 378,35

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

13,60710

26,97310

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 378,35

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

14,18600

4,11723

18,30323

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 378,35

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 302,68

4. ongehuwd

1,00000

62,48400

31,61028

94,09428

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 410,78

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 378,35

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

355,44500

2,81253

17,64263

20,45516

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

355,44500

2,81253

17,64263

20,45516

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

355,44500

2,81253

8,82132

11,63385

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

355,44500

2,81253

8,82132

11,63385

€ 183,77

4. ongehuwd

355,44500

2,30628

8,82132

11,12760

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

355,44500

2,81253

8,82132

11,63385

€ 378,35

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,81030

48,83867

52,24237

101,08104

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,81030

48,83867

52,24237

101,08104

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,81030

48,83867

26,12119

74,95986

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,81030

48,83867

26,12119

74,95986

€ 302,68

4. ongehuwd

3,81030

40,04771

26,12119

66,16890

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,81030

48,83867

26,12119

74,95986

€ 410,78

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,41400

8,35107

18,76507

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 378,35

Jordanië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,76830

50,40062

52,79062

103,19124

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,76830

50,40062

52,79062

103,19124

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,76830

50,40062

26,39531

76,79593

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,76830

50,40062

26,39531

76,79593

€ 302,68

4. ongehuwd

0,76830

41,32851

26,39531

67,72382

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,76830

50,40062

26,39531

76,79593

€ 410,78

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

6,06800

19,26756

25,33556

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 378,35

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 378,35

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,28180

19,46746

8,38662

27,85408

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,28180

19,46746

8,38662

27,85408

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,28180

19,46746

4,19331

23,66077

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,28180

19,46746

4,19331

23,66077

€ 183,77

4. ongehuwd

11,28180

15,96332

4,19331

20,15663

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,28180

19,46746

4,19331

23,66077

€ 378,35

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,28180

19,46746

34,47831

53,94577

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,28180

19,46746

34,47831

53,94577

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,28180

19,46746

17,23915

36,70661

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,28180

19,46746

17,23915

36,70661

€ 183,77

4. ongehuwd

11,28180

15,96332

17,23915

33,20247

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,28180

19,46746

17,23915

36,70661

€ 378,35

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,28180

19,46746

11,18215

30,64961

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,28180

19,46746

11,18215

30,64961

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,28180

19,46746

5,59108

25,05854

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,28180

19,46746

5,59108

25,05854

€ 183,77

4. ongehuwd

11,28180

15,96332

5,59108

21,55440

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,28180

19,46746

5,59108

25,05854

€ 378,35

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

20,33600

3,89376

24,22976

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 378,35

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,54390

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,54390

0,00000

16,38000

16,38000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,54390

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,54390

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

4. ongehuwd

4,54390

0,00000

8,19000

8,19000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,54390

0,00000

8,19000

8,19000

€ 378,35

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

1,47600

4,36722

5,84322

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 378,35

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,84480

1,57736

35,65365

37,23101

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,84480

1,57736

35,65365

37,23101

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,84480

1,57736

17,82683

19,40419

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,84480

1,57736

17,82683

19,40419

€ 183,77

4. ongehuwd

4,84480

1,29344

17,82683

19,12027

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,84480

1,57736

17,82683

19,40419

€ 378,35

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08870

30,75889

39,77685

70,53574

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08870

30,75889

39,77685

70,53574

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08870

30,75889

19,88843

50,64732

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08870

30,75889

19,88843

50,64732

€ 302,68

4. ongehuwd

1,08870

25,22229

19,88843

45,11072

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08870

30,75889

19,88843

50,64732

€ 410,78

Saoedi Arabië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,09390

34,99621

56,86041

91,85662

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,09390

34,99621

56,86041

91,85662

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,09390

34,99621

28,43020

63,42641

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,09390

34,99621

28,43020

63,42641

€ 302,68

4. ongehuwd

4,09390

28,69690

28,43020

57,12710

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,09390

34,99621

28,43020

63,42641

€ 410,78

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

5,44284

18,80884

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 378,35

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

208,09900

20,09803

57,14264

77,24067

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

208,09900

20,09803

57,14264

77,24067

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

208,09900

20,09803

28,57132

48,66935

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

208,09900

20,09803

28,57132

48,66935

€ 302,68

4. ongehuwd

208,09900

16,48038

28,57132

45,05170

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

208,09900

20,09803

28,57132

48,66935

€ 410,78

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08870

30,75889

31,61750

62,37639

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08870

30,75889

31,61750

62,37639

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08870

30,75889

15,80875

46,56764

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08870

30,75889

15,80875

46,56764

€ 302,68

4. ongehuwd

1,08870

25,22229

15,80875

41,03104

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08870

30,75889

15,80875

46,56764

€ 410,78

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,94160

19,85630

29,91613

49,77243

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,94160

19,85630

29,91613

49,77243

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,94160

19,85630

14,95807

34,81437

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,94160

19,85630

14,95807

34,81437

€ 302,68

4. ongehuwd

1,94160

16,28217

14,95807

31,24024

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,94160

19,85630

14,95807

34,81437

€ 410,78

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,61810

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,61810

0,00000

30,42000

30,42000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,61810

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,61810

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

4. ongehuwd

7,61810

0,00000

15,21000

15,21000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,61810

0,00000

15,21000

15,21000

€ 378,35

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,87120

4,42837

8,14541

12,57378

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,87120

4,42837

8,14541

12,57378

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,87120

4,42837

4,07271

8,50108

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,87120

4,42837

4,07271

8,50108

€ 183,77

4. ongehuwd

0,87120

3,63127

4,07271

7,70398

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,87120

4,42837

4,07271

8,50108

€ 378,35

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08870

26,71030

8,89506

35,60536

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08870

26,71030

8,89506

35,60536

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08870

26,71030

4,44753

31,15783

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08870

26,71030

4,44753

31,15783

€ 302,68

4. ongehuwd

1,08870

21,90244

4,44753

26,34997

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08870

26,71030

4,44753

31,15783

€ 410,78

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

20,28160

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

20,28160

0,00000

22,62000

22,62000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

20,28160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

20,28160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

4. ongehuwd

20,28160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

20,28160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 410,78

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,74780

7,82225

9,25115

17,07340

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,74780

7,82225

9,25115

17,07340

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,74780

7,82225

4,62557

12,44782

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,74780

7,82225

4,62557

12,44782

€ 183,77

4. ongehuwd

10,74780

6,41425

4,62557

11,03982

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,74780

7,82225

4,62557

12,44782

€ 378,35

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

mei 2020

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,94160

35,42738

28,52101

63,94839

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,94160

35,42738

28,52101

63,94839

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,94160

35,42738

14,26050

49,68788

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,94160

35,42738

14,26050

49,68788

€ 475,64

4. ongehuwd

1,94160

29,05045

14,26050

43,31095

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,94160

35,42738

14,26050

49,68788

€ 681,03

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,67360

18,14388

12,90131

31,04519

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,67360

18,14388

12,90131

31,04519

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,67360

18,14388

6,45066

24,59454

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,67360

18,14388

6,45066

24,59454

€ 475,64

4. ongehuwd

1,67360

14,87798

6,45066

21,32864

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,67360

18,14388

6,45066

24,59454

€ 681,03

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,00000

9,51600

31,51600

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,00000

9,51600

31,51600

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,00000

4,75800

26,75800

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,75800

26,75800

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,04000

4,75800

22,79800

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,00000

4,75800

26,75800

€ 529,69

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,19590

25,83451

53,00150

78,83601

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,19590

25,83451

53,00150

78,83601

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,19590

25,83451

26,50075

52,33526

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,19590

25,83451

26,50075

52,33526

€ 475,64

4. ongehuwd

2,19590

21,18430

26,50075

47,68505

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,19590

25,83451

26,50075

52,33526

€ 681,03

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08870

34,81565

35,75311

70,56876

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08870

34,81565

35,75311

70,56876

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08870

34,81565

17,87656

52,69221

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08870

34,81565

17,87656

52,69221

€ 475,64

4. ongehuwd

1,08870

28,54883

17,87656

46,42539

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08870

34,81565

17,87656

52,69221

€ 681,03

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,53450

39,97817

51,31600

91,29417

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,53450

39,97817

51,31600

91,29417

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,53450

39,97817

25,65800

65,63617

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,53450

39,97817

25,65800

65,63617

€ 475,64

4. ongehuwd

1,53450

32,78210

25,65800

58,44010

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,53450

39,97817

25,65800

65,63617

€ 681,03

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51950

15,39072

4,50024

19,89096

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51950

15,39072

4,50024

19,89096

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51950

15,39072

2,25012

17,64084

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51950

15,39072

2,25012

17,64084

€ 475,64

4. ongehuwd

1,51950

12,62039

2,25012

14,87051

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51950

15,39072

2,25012

17,64084

€ 681,03

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51950

15,39072

15,30081

30,69153

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51950

15,39072

15,30081

30,69153

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51950

15,39072

7,65040

23,04112

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51950

15,39072

7,65040

23,04112

€ 475,64

4. ongehuwd

1,51950

12,62039

7,65040

20,27079

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51950

15,39072

7,65040

23,04112

€ 681,03

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,51950

15,39072

21,60114

36,99186

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,51950

15,39072

21,60114

36,99186

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,51950

15,39072

10,80057

26,19129

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,51950

15,39072

10,80057

26,19129

€ 475,64

4. ongehuwd

1,51950

12,62039

10,80057

23,42096

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,51950

15,39072

10,80057

26,19129

€ 681,03

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

916,82000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

916,82000

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

916,82000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

916,82000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 475,64

4. ongehuwd

916,82000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

916,82000

0,00000

11,31000

11,31000

€ 681,03

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,70900

57,43598

41,75202

99,18800

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,70900

57,43598

41,75202

99,18800

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,70900

57,43598

20,87601

78,31199

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,70900

57,43598

20,87601

78,31199

€ 475,64

4. ongehuwd

7,70900

47,09751

20,87601

67,97352

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,70900

57,43598

20,87601

78,31199

€ 681,03

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,94160

24,87593

29,22097

54,09690

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,94160

24,87593

29,22097

54,09690

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,94160

24,87593

14,61048

39,48641

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,94160

24,87593

14,61048

39,48641

€ 475,64

4. ongehuwd

1,94160

20,39826

14,61048

35,00874

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,94160

24,87593

14,61048

39,48641

€ 681,03

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,20000

8,57844

30,77844

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,20400

4,28922

22,49322

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,20000

4,28922

26,48922

€ 529,69

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

27,21420

43,51420

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

13,60710

26,97310

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

13,60710

29,90710

€ 529,69

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,30000

8,23446

25,53446

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

14,18600

4,11723

18,30323

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,30000

4,11723

21,41723

€ 529,69

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,20000

63,22056

139,42056

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 475,64

4. ongehuwd

1,00000

62,48400

31,61028

94,09428

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,20000

31,61028

107,81028

€ 681,03

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 529,69

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

355,44500

2,81253

17,64263

20,45516

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

355,44500

2,81253

17,64263

20,45516

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

355,44500

2,81253

8,82132

11,63385

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

355,44500

2,81253

8,82132

11,63385

€ 291,87

4. ongehuwd

355,44500

2,30628

8,82132

11,12760

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

355,44500

2,81253

8,82132

11,63385

€ 529,69

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,81030

48,83867

52,24237

101,08104

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,81030

48,83867

52,24237

101,08104

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,81030

48,83867

26,12119

74,95986

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,81030

48,83867

26,12119

74,95986

€ 475,64

4. ongehuwd

3,81030

40,04771

26,12119

66,16890

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,81030

48,83867

26,12119

74,95986

€ 681,03

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

12,70000

16,70214

29,40214

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,41400

8,35107

18,76507

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

12,70000

8,35107

21,05107

€ 529,69

Jordanië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,76830

50,40062

52,79062

103,19124

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,76830

50,40062

52,79062

103,19124

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,76830

50,40062

26,39531

76,79593

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,76830

50,40062

26,39531

76,79593

€ 475,64

4. ongehuwd

0,76830

41,32851

26,39531

67,72382

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,76830

50,40062

26,39531

76,79593

€ 681,03

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

7,40000

38,53512

45,93512

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

6,06800

19,26756

25,33556

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

7,40000

19,26756

26,66756

€ 529,69

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 529,69

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,28180

19,46746

8,38662

27,85408

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,28180

19,46746

8,38662

27,85408

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,28180

19,46746

4,19331

23,66077

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,28180

19,46746

4,19331

23,66077

€ 291,87

4. ongehuwd

11,28180

15,96332

4,19331

20,15663

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,28180

19,46746

4,19331

23,66077

€ 529,69

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,28180

19,46746

34,47831

53,94577

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,28180

19,46746

34,47831

53,94577

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,28180

19,46746

17,23915

36,70661

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,28180

19,46746

17,23915

36,70661

€ 291,87

4. ongehuwd

11,28180

15,96332

17,23915

33,20247

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,28180

19,46746

17,23915

36,70661

€ 529,69

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,28180

19,46746

11,18215

30,64961

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,28180

19,46746

11,18215

30,64961

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,28180

19,46746

5,59108

25,05854

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,28180

19,46746

5,59108

25,05854

€ 291,87

4. ongehuwd

11,28180

15,96332

5,59108

21,55440

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,28180

19,46746

5,59108

25,05854

€ 529,69

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,80000

7,78752

32,58752

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

20,33600

3,89376

24,22976

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,80000

3,89376

28,69376

€ 529,69

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,54390

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,54390

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,54390

0,00000

8,19000

8,19000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,54390

0,00000

8,19000

8,19000

€ 291,87

4. ongehuwd

4,54390

0,00000

8,19000

8,19000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,54390

0,00000

8,19000

8,19000

€ 529,69

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,80000

8,73444

10,53444

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

1,47600

4,36722

5,84322

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,80000

4,36722

6,16722

€ 529,69

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,84480

1,57736

35,65365

37,23101

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,84480

1,57736

35,65365

37,23101

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,84480

1,57736

17,82683

19,40419

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,84480

1,57736

17,82683

19,40419

€ 291,87

4. ongehuwd

4,84480

1,29344

17,82683

19,12027

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,84480

1,57736

17,82683

19,40419

€ 529,69

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08870

30,75889

39,77685

70,53574

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08870

30,75889

39,77685

70,53574

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08870

30,75889

19,88843

50,64732

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08870

30,75889

19,88843

50,64732

€ 475,64

4. ongehuwd

1,08870

25,22229

19,88843

45,11072

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08870

30,75889

19,88843

50,64732

€ 681,03

Saoedi Arabië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,09390

34,99621

56,86041

91,85662

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,09390

34,99621

56,86041

91,85662

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,09390

34,99621

28,43020

63,42641

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,09390

34,99621

28,43020

63,42641

€ 475,64

4. ongehuwd

4,09390

28,69690

28,43020

57,12710

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,09390

34,99621

28,43020

63,42641

€ 681,03

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,30000

10,88568

27,18568

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,36600

5,44284

18,80884

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,30000

5,44284

21,74284

€ 529,69

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

208,09900

20,09803

57,14264

77,24067

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

208,09900

20,09803

57,14264

77,24067

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

208,09900

20,09803

28,57132

48,66935

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

208,09900

20,09803

28,57132

48,66935

€ 475,64

4. ongehuwd

208,09900

16,48038

28,57132

45,05170

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

208,09900

20,09803

28,57132

48,66935

€ 681,03

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08870

30,75889

31,61750

62,37639

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08870

30,75889

31,61750

62,37639

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08870

30,75889

15,80875

46,56764

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08870

30,75889

15,80875

46,56764

€ 475,64

4. ongehuwd

1,08870

25,22229

15,80875

41,03104

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08870

30,75889

15,80875

46,56764

€ 681,03

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,94160

19,85630

29,91613

49,77243

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,94160

19,85630

29,91613

49,77243

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,94160

19,85630

14,95807

34,81437

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,94160

19,85630

14,95807

34,81437

€ 475,64

4. ongehuwd

1,94160

16,28217

14,95807

31,24024

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,94160

19,85630

14,95807

34,81437

€ 681,03

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,61810

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,61810

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,61810

0,00000

15,21000

15,21000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,61810

0,00000

15,21000

15,21000

€ 291,87

4. ongehuwd

7,61810

0,00000

15,21000

15,21000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,61810

0,00000

15,21000

15,21000

€ 529,69

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,87120

4,42837

8,14541

12,57378

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,87120

4,42837

8,14541

12,57378

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,87120

4,42837

4,07271

8,50108

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,87120

4,42837

4,07271

8,50108

€ 291,87

4. ongehuwd

0,87120

3,63127

4,07271

7,70398

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,87120

4,42837

4,07271

8,50108

€ 529,69

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08870

26,71030

8,89506

35,60536

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08870

26,71030

8,89506

35,60536

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08870

26,71030

4,44753

31,15783

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08870

26,71030

4,44753

31,15783

€ 475,64

4. ongehuwd

1,08870

21,90244

4,44753

26,34997

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08870

26,71030

4,44753

31,15783

€ 681,03

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

20,28160

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

20,28160

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

20,28160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

20,28160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 475,64

4. ongehuwd

20,28160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

20,28160

0,00000

11,31000

11,31000

€ 681,03

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,74780

7,82225

9,25115

17,07340

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,74780

7,82225

9,25115

17,07340

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,74780

7,82225

4,62557

12,44782

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,74780

7,82225

4,62557

12,44782

€ 291,87

4. ongehuwd

10,74780

6,41425

4,62557

11,03982

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,74780

7,82225

4,62557

12,44782

€ 529,69