Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwijndrechtStaatscourant 2020, 25906Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerp omgevingsvisie Zwijndrecht

Logo Zwijndrecht

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zwijndrecht maakt bekend dat de ontwerp omgevingsvisie Zwijndrecht ter inzage ligt.

Inhoud

De omgevingsvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Zwijndrecht en is een strategische, integrale lange termijnvisie voor de fysieke leefomgeving. Onderwerpen als gezondheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid, economie, maar ook meer sociale thema's als inclusiviteit, leefbaarheid en arbeidsmarktbeleid komen aan de orde. Door deze samenhangende benadering kunnen we samen stappen zetten in het behouden en versterken van de vitaliteit, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Zwijndrecht.

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvisie Zwijndrecht kunt u vanaf 14 mei 2020 tot en met 24 juni 2020 bekijken op de website www.omgevingsvisiezwijndrecht.nl. Daarnaast is de visie in te zien in de publiekshal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 in Zwijndrecht (vanwege de coronamaatregelen bij hoge uitzondering op afspraak (telefoon 14 078)).

Eenieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze op de ontwerp omgevingsvisie naar voren brengen, onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvisie Zwijndrecht" op de volgende wijze:

 • 1.

  schriftelijk (adres: gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht);

 • 2.

  per e-mail (e-mailadres: gemeente@zwijndrecht.nl);

 • 3.

  middels de zienswijzeknop op www.omgevingsvisiezwijndrecht.nl;

 • 4.

  mondeling, na afspraak met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (telefoon 14 078).

Zwijndrecht, 13 mei 2020