Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 25131Ruimtelijke plannenBekendmaking Vastgesteld bestemmingsplan MFA Meeden

Logo Midden-Groningen

 

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 23 april 2020 het bestemmingsplan MFA Meeden ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van een nieuw multifunctioneel centrum (MFA) op de huidige locatie van de Sjaloomschool, het dorpshuis en de sportzaal tussen de Heereweg en Tussen Baide Meulens in Meeden.

 

Het plan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan MFA Meeden en bijbehorende stukken en het raadsbesluit kunt u inzien van donderdag 7 mei tot en met donderdag 18 juni 2020.

Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmeemfameeden-va01, en op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Meeden. Ook kunt u een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 – 37 37 37 en alleen tijdens openingstijden

 

Reageren op het plan ( instellen beroep )

Van vrijdag 8 mei tot en met 19 juni 2020 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze ten het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend.

Een schriftelijke en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

 

 

Informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.