Ontwerpbestemmingsplan “Multifunctionele Accommodatie Tijnje”

Logo Opsterland

 

Wat ligt er ter inzage en voor wie en wanneer

Met ingang van donderdag 7 mei 2020 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Multifunctionele Accommodatie Tijnje” (plannummer NL.IMRO.0086.15BPMFA-0201) voor een ieder ter inzage.

 

U kunt het digitale plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u via “Plannen zoeken” het plan oproepen via het invullen van de locatie of het plannummer. Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Let op! Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. Voor het inzien van de stukken maakt u eerst een afspraak door te bellen met (0512) 386 222. Het digitale plan is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl door middel van een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Strekking van het bestemmingsplan

Om de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Tijnje mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het plangebied is geregeld in het bestemmingsplan 'Tijnje Kom', vastgesteld op 12 december 2016 en heeft daarin overwegend de bestemming 'Sport'. Deze bestemming maakt de realisatie van een multifunctionele accommodatie niet mogelijk. Om de plannen mogelijk te maken is het onderhavige bestemmingsplan opgesteld, waarin de realisatie van de MFA en de locatiekeuze wordt onderbouwd.

 

Reageren?

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder:

 

- Schriftelijk zijn zienswijze op het genoemde ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag;

- Mondeling een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan (na uitdrukkelijke vermelding) bij team Samen Werken (bestemd voor de gemeenteraad). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 340.

 

Daarnaast kan bij de medewerkers van team Samen Werken nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het genoemde ontwerpbestemmingsplan.

 

Beetsterzwaag, 6 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Opsterland.

Naar boven