Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2020, 2428VergunningenGemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure: het verbouwen van het raadhuis en het bouwen van het stadskantoor aan Geleenstraat 25-27 te Heerlen

Logo Heerlen

 

 

Het college van Heerlen heeft de volgende omgevingsvergunning middels de uitgebreide procedure verleend:

Dossiernummer : 9958

Adres : Geleenstraat 25-27, 6411 HP te Heerlen

Activiteit : het verbouwen van het raadhuis en het bouwen van het stadskantoor

Datum besluit : 11 november 2019

 

Beroep instellen

U kunt beroep instellen tegen dit besluit. Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit indienen. Let op:de dag van bekendmaking is niet dezelfde dag als de publicatiedatum van dit blad. Tijdens de beroepstermijn liggen alle stukken ter inzage in het gemeentehuis.

Het beroepschrift moet u ondertekenen en bevat tenminste: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en een motivering van uw beroep. Het beroepschrift stuurt u naar: de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een beroepschrift indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers U heeft daarvoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de website voor de voorwaarden rondom digitaal procederen.

Voor het inzien van het besluit en de bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken, bel 14 045. Vanuit het buitenland is het telefoonnummer +31 45 5 60 50 40.