Burgemeester en wethouders van Zaltbommel – Concept paraplubeheersverordening verkamering woningen

Logo Zaltbommel

 

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat het concept van de paraplubeheersverordening verkamering woningen ter inzage ligt.

Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan. De paraplubeheersverordening zorgt er voor dat de regelgeving rondom de verkamering van woningen gelijk wordt getrokken.

De paraplubeheersverordening is van toepassing op navolgende beheersverordeningen:

Brakel, Gameren (ged.), Zaltbommel (ged.) en Kerkwijk (ged.)

Beheersverordening Poederoijen en Zaltbommel

Beheersverordening Aalst, Kerkwijk en Delwijnen

Bruchem en Nieuwaal

 

Inzage

Het concept van de beheersverordening ligt met bijbehorende documenten van donderdag 30 april 2020 t/m woensdag 10 juni 2020 ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw mening of opmerkingen (zienswijze) aan ons laten weten. U stuurt deze naar burgemeester en wethouders. Wij ontvangen dit het graag schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

Elektronisch: info@zaltbommel.nl

Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de afdeling Leefomgeving via 14 0418 en maak een afspraak.

Het identificatienummer van het concept van de beheersverordening is NL.IMRO.0297. BGBBVO20200006-CP01

 

Vragen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Leefomgeving.

 

Naar boven