Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2020, 2376Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikking aanvraag omgevingsvergunning Complex Groot Heidekamp (40B18) te Arnhem, Inspectie Leefomgeving en Transport

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 december 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het ministerie voor Defensie voor de inrichting 40B18 – Complex Groot Heidekamp aan de Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW Arnhem.

Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft Wijziging brandveilig gebruik gebouw 81.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij het voornemen heeft de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 21 januari 2020 tot en met 3 maart 2020 op de volgende plaats inzien:

  • de gemeente Arnhem, Koningstraat 38 te Arnhem (maandag t/m vrijdag 09.00 tot 16.00 uur, donderdag tot 20.00 uur);

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht.

Zij moeten worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Vergunningverlening, Marktvenster leefomgeving en scheepvaart, team leefomgeving bedrijven en infra, postbus 16191, 2500 BD Den Haag. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact.

Zaaknummer: 2019/0765