Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2020, 2337Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 7 januari 2020, kenmerk 1632453-195489-VGP, houdende ontheffing aan Arla Foods B.V. te Nijkerk van artikel 5 van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

De Minister voor Medische Zorg,

Gelezen de verzoeken van Arla Foods B.V., gevestigd te Nijkerk, van 20 augustus 2019 en 19 november 2019;

Gelet op artikel 16, tweede en vijfde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Aan Arla Foods B.V. te Nijkerk wordt ontheffing verleend van artikel 5 van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen voor het bereiden en verhandelen van Arla shake (flesje van 250 ml) en Arla pudding (verpakking van 200 gram) met toegevoegd zink, zoals genoemd in de brief van 20 augustus 2019 en e-mail van 19 november 2019 van Legaltree namens Arla Foods B.V. aan de Minister voor Medische Zorg, onder de volgende voorwaarden:

 • 1. De hoeveelheid zink is ten hoogste 1,2 mg zink per 100 ml voor Arla shake;

 • 2. De hoeveelheid zink is ten hoogste 0,75 mg zink per 100 g voor Arla pudding;

 • 3. Bij de verhandeling van de waren zijn de volgende vermeldingen verplicht:

  • a. ‘alleen voor volwassenen´;

  • b. Op de verpakking van Arla shake wordt de vermelding dat maximaal één shake per dag gedronken mag worden en het advies de dagelijkse hoeveelheid van één shake niet te overschrijden, gebezigd;

  • c. Op de verpakking van Arla pudding wordt de vermelding dat maximaal twee puddingen per dag gegeten mogen worden en het advies de dagelijkse hoeveelheid van twee puddingen niet te overschrijden, gebezigd; en

  • d. Op de verpakkingen van Arla shake en Arla pudding wordt vermeld dat die waren niet geconsumeerd mogen worden in combinatie met voedingssupplementen met zink.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, namens deze, de directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, C.G.A. Wijnker

Bezwaar

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op.

Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan dit besluit staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een ingescande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,

Postbus 20350,

2500 EJ Den Haag.

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.

Noem in het bezwaarschrift:

 • uw naam en adres

 • de datum

 • het kenmerk van dit besluit

 • geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen met het bezwaarschrift.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.