Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2020, 2319Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 7 januari 2020, nr. 2774302, houdende herbenoeming van een lid van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 8, derde lid van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven;

Besluit:

Artikel 1

Voor de periode van vier jaar als lid van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven te herbenoemen:

  • de heer mr. O.P.G. Vos.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2020.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker