Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2020, 2259Interne regelingen

Besluit van de Inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 17 september 2019, kenmerk 2019-2338710, houdende de verlening van ondervolmacht aan de directeur Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing Boetes, de directeur Bedrijfsvoering, de programmadirecteur Toezicht Sociaal Domein en de hoofden en teamleiders van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ),

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Volmachtregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing Boetes en de directeur Bedrijfsvoering van de IGJ wordt ondervolmacht verleend om op hun werkterrein privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten tot een maximumbedrag van € 100.000,– inclusief btw.

Artikel 2

Aan:

 • a) de directeur van het Programmabureau Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ),

 • b) het hoofd van de afdeling Juridische Zaken,

 • c) het hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning, Beleid & Strategie,

 • d) het hoofd van de afdeling Communicatie,

 • e) het hoofd van de afdeling Bureau Opsporing Boetes,

 • f) het hoofd van de afdeling Eerstelijnszorg 1,

 • g) het hoofd van de afdeling Eerstelijnszorg 2,

 • h) het hoofd van de afdeling Medisch Specialistische Zorg 1,

 • i) het hoofd van de afdeling Medisch Specialistische Zorg 2,

 • j) het hoofd van de afdeling Farmaceutische Producten,

 • k) het hoofd van de afdeling Medische Technologie,

 • l) het hoofd van de afdeling Verpleging en Verzorging,

 • m) het hoofd van de afdeling Gehandicaptenzorg en Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen,

 • n) het hoofd van de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg,

 • o) het hoofd van de afdeling Netwerkzorg en Preventie,

 • p) het hoofd van de afdeling Meldpunt,

 • q) het hoofd van de afdeling Landelijk Meldpunt Zorg,

 • r) het hoofd van de afdeling Jeugd 1,

 • s) het hoofd van de afdeling Jeugd 2,

 • t) het hoofd van de afdeling Financiën, Kwaliteit en Control,

 • u) het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie,

 • v) het hoofd van de afdeling Risicodetectie en Ontwikkeling,

 • w) het hoofd van de afdeling Informatie en ICT,

 • x) het hoofd van de afdeling Administratieve en Management Ondersteuning,

 • y) het hoofd van de afdeling Facilitaire Dienst en DIV,

 • z) de teamleiders van de afdeling Farmaceutische Producten en van de afdeling Verpleging en Verzorging

van de IGJ wordt ondervolmacht verleend om op hun werkterrein privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten tot een maximumbedrag van € 2.500,– inclusief btw.

Artikel 3

Het besluit van 22 oktober 2018, kenmerk 2018-2189771/KH/rr, houdende de verlening van ondervolmacht aan de directeur Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing Boetes, de directeur Bedrijfsvoering en hoofden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met datum 1 oktober 2019.

De besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde Voor akkoord, De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Gerritsen