Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2020, 2216Instelling gemeenschappelijke regelingenOpgave preventieve gemeenten en gemeenschappelijke regelingen begrotingsjaar 2020, Zuid-Holland

Logo Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland maken hierbij bekend dat van onderstaande gemeenten en gemeenschappelijke regelingen de begroting 2020 hun goedkeuring behoeft.

 

Preventieve gemeenten als gevolg van termijnoverschrijding indienen begroting 2020:

– Den Haag

 

Preventieve gemeenten financieel:

– Vlaardingen

– Zwijndrecht

 

Preventieve gemeenschappelijke regelingen:

– N.v.t.

 

Den Haag, 6 januari 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland