Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 22150Besluiten van algemene strekkingKennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond’

Logo De Fryske Marren

 

Het college van de gemeente De Fryske Marren maakt bekend dat een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening is gesloten tussen de gemeente en Havenontwikkeling Balk B.V., statutair gevestigd in de gemeente Zundert en kantoorhoudende te (4884 AT) Wernhout aan de Wernhoutseweg 151. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van 20 waterwoningen en twee recreatiewoningen op de locatie nabij de bestaande Jachthaven Lutsmond aan de Eastwâl en Sleatemar in Balk. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Balk, sectie M, nummers 133, 3886, 3891, 3950 en 4328. Ook is een afspraak gemaakt over een door de initiatiefneemster te betalen exploitatiebijdrage. Tegen de overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Waar ter inzage?

De zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst ligt vanaf vrijdag 17 april 2020 gedurende zes weken ter inzage bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure.

 

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, cluster grondzaken, via telefoonnummer 14 15 14 (zonder kengetal).

 

Joure, 16 april 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren