Branderijstraat 5 t/m 111, Hofplein 100, Hoflaan 139- 373 (voorheen Vlijmenseweg en Vijverlaan) te ’s-Hertogenbosch het bouwen van een gebouw met 170 appartementen - omgevingsvergunning -

Logo 's-Hertogenbosch

Verleend en ter inzage

 

Beschikking die ter inzage ligt ingevolge art. 3.44 Algemene Wet Bestuursrecht

(uitgebreide procedure)

(aangegeven is de datum van het besluit)

Locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

Branderijstraat 5 t/m 111, Hofplein 100, Hoflaan 139- 373 (voorheen Vlijmenseweg en Vijverlaan) te ’s-Hertogenbosch, het bouwen van een gebouw met 170 appartementen, commerciële ruimten en een 1-laags stallingsgarage, bouwen, strijd bestemmingsplan, WB00048170, 09-04

 

Deze verleende beschikking ligt digitaal (met de aanvraag en alle relevante bescheiden) gedurende zes weken ter inzage van maandag 20 april 2020 t/m maandag 1 juni 2020. Om de stukken behorende bij de het plan op te vragen kunt u mailen naar omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl

 

Beroep/voorlopige voorziening met betrekking tot deze afgegeven beschikking.

Binnen zes weken na de vermelde datum van terinzagelegging kunnen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking beroep instellen (of door een belanghebbende die kan aantonen dat hij/zij daartoe niet in staat is geweest). Dit geldt ook als u het niet eens bent met eventuele wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van het ontwerp. Beroepschriften richt u aan: Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Verzoeken tot schorsing of een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van genoemde sector Bestuursrecht bij de Rechtbank Oost-Brabant.

 

Het besluit treedt nog niet in werking. Zij treedt pas in werking na het verstrijken van de beroepstermijn van zes weken. Of nog later als binnen de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd. Pas na de inwerkingtreding mag gebruik worden gemaakt van de omgevingsvergunning.

 

Naar boven