Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2020, 2198Ruimtelijke plannenGewijzigd vaststellen bestemmingsplan Periodieke Planherziening 2018 Geertruidenberg

Logo Geertruidenberg

Op 12 december 2019 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Periodieke Planherziening 2018 Geertruidenberg met IMRO-nummer NL.IMRO.0779.GBRVRDPerplanherz-vs01 gewijzigd vast. Dit plan gaat over het herstellen van omissies, verwerken van verleende vergunningen, grondverkopen en bevat vier initiatieven. Het betreft diverse locaties verspreid over de gehele gemeente.

 

Gewijzigde vaststelling

De gemeenteraad bracht t.o.v. het ontwerp de volgende wijzigingen aan:

 

 • 1.

  De ondergrondse hoogspanningsverbindingen ter hoogte van Amerweg 15 Geertruidenberg wordt opgenomen.

 • 2.

  De maximale bouwhoogte van de hoogspanningsmast wordt aangepast aan de bestaande situatie naar 38 meter.

 • 3.

  De lichtmast 6 ter plaatse van Rigth-oh mag maximaal 7 meter bedragen in verband met de aanwezige hoogspanningsverbinding.

 • 4.

  De aanduiding ‘veldschuur’ wordt aangepast ter plaatse van het perceel Kerklaan 19 Raamsdonksveer.

 • 5.

  Er wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten oosten van de A27 om de geplande verlegging van de gasleiding middels een wijzigingsplan mogelijk te maken.

 • 6.

  Het aantal nieuwbouwwoningen aan de Wim Boonsstraat in Raamsdonk wordt met één verhoogd.

 

Plan inzien

U kunt het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken  van 16 januari t/m 26 februari 2020 inzien in de Gemeentewinkel, op www.ruimtelijkeplannen.nl en http://0779.ropubliceer.nl.

 

Beroep indienen

Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen kunnen belanghebbenden van 16 januari t/m 26 februari 2020 in beroep gaan. Tegen alle andere onderdelen kunt u alleen in beroep gaan als u op tijd uw zienswijze kenbaar maakte. Ook kunt u in beroep gaan als u als belanghebbende kunt aantonen dat u eerder niet in staat was om uw zienswijze kenbaar te maken.

 

U kunt uw beroepschrift richten aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA 's-Gravenhage

 

Het bestemmingsplan treedt in werking op 27 februari 2020. Ook als u in beroep gaat. Als u in beroep gaat, kunt u wel een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Dan stellen we de inwerkingtreding uit totdat op het verzoek is beslist.