Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2020, 21295Interne regelingen

Maandbrief VBD april 2020

3 april 2020,

nr. BS/2020005841

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgift van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2020.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1.

Tabel 1.

Maand:

apr-20

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95940

31,27411

27,64633

58,92044

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95940

31,27411

27,64633

58,92044

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95940

31,27411

13,82316

45,09727

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95940

31,27411

13,82316

45,09727

€ 302,68

4. ongehuwd

1,95940

25,64477

13,82316

39,46793

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95940

31,27411

13,82316

45,09727

€ 410,78

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,82300

6,79600

11,66212

18,45812

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,82300

6,79600

11,66212

18,45812

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,82300

6,79600

5,83106

12,62706

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,82300

6,79600

5,83106

12,62706

€ 302,68

4. ongehuwd

1,82300

5,57272

5,83106

11,40378

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,82300

6,79600

5,83106

12,62706

€ 410,78

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

17,22000

4,71900

21,93900

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 378,35

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,23400

24,04163

52,24633

76,28796

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,23400

24,04163

52,24633

76,28796

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,23400

24,04163

26,12317

50,16480

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,23400

24,04163

26,12317

50,16480

€ 302,68

4. ongehuwd

2,23400

19,71414

26,12317

45,83731

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,23400

24,04163

26,12317

50,16480

€ 410,78

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09870

33,13916

35,30851

68,44767

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09870

33,13916

35,30851

68,44767

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09870

33,13916

17,65425

50,79341

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09870

33,13916

17,65425

50,79341

€ 302,68

4. ongehuwd

1,09870

27,17411

17,65425

44,82836

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09870

33,13916

17,65425

50,79341

€ 410,78

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,58080

35,87835

49,81300

85,69135

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,58080

35,87835

49,81300

85,69135

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,58080

35,87835

24,90650

60,78485

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,58080

35,87835

24,90650

60,78485

€ 302,68

4. ongehuwd

1,58080

29,42025

24,90650

54,32675

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,58080

35,87835

24,90650

60,78485

€ 410,78

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55210

13,14490

4,41265

17,55755

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55210

13,14490

4,41265

17,55755

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55210

13,14490

2,20633

15,35123

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55210

13,14490

2,20633

15,35123

€ 302,68

4. ongehuwd

1,55210

10,77882

2,20633

12,98515

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55210

13,14490

2,20633

15,35123

€ 410,78

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55210

13,14490

15,00301

28,14791

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55210

13,14490

15,00301

28,14791

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55210

13,14490

7,50151

20,64641

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55210

13,14490

7,50151

20,64641

€ 302,68

4. ongehuwd

1,55210

10,77882

7,50151

18,28033

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55210

13,14490

7,50151

20,64641

€ 410,78

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55210

13,14490

21,18073

34,32563

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55210

13,14490

21,18073

34,32563

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55210

13,14490

10,59036

23,73526

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55210

13,14490

10,59036

23,73526

€ 302,68

4. ongehuwd

1,55210

10,77882

10,59036

21,36918

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55210

13,14490

10,59036

23,73526

€ 410,78

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

923,15700

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

923,15700

0,00000

22,62000

22,62000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

923,15700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

923,15700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

4. ongehuwd

923,15700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

923,15700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 410,78

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,81440

48,88616

39,48461

88,37077

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,81440

48,88616

39,48461

88,37077

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,81440

48,88616

19,74230

68,62846

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,81440

48,88616

19,74230

68,62846

€ 302,68

4. ongehuwd

7,81440

40,08665

19,74230

59,82895

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,81440

48,88616

19,74230

68,62846

€ 410,78

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95940

22,74982

28,72346

51,47328

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95940

22,74982

28,72346

51,47328

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95940

22,74982

14,36173

37,11155

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95940

22,74982

14,36173

37,11155

€ 302,68

4. ongehuwd

1,95940

18,65485

14,36173

33,01658

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95940

22,74982

14,36173

37,11155

€ 410,78

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,28600

4,29273

22,57873

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 378,35

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,61200

13,64220

27,25420

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 378,35

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

4,13478

18,73078

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 378,35

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 302,68

4. ongehuwd

1,00000

63,05800

31,73586

94,79386

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 410,78

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 378,35

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

355,02000

1,43879

17,40690

18,84569

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

355,02000

1,43879

17,40690

18,84569

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

355,02000

1,43879

8,70345

10,14224

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

355,02000

1,43879

8,70345

10,14224

€ 183,77

4. ongehuwd

355,02000

1,17981

8,70345

9,88326

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

355,02000

1,43879

8,70345

10,14224

€ 378,35

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,94520

43,74937

50,45603

94,20540

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,94520

43,74937

50,45603

94,20540

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,94520

43,74937

25,22801

68,97738

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,94520

43,74937

25,22801

68,97738

€ 302,68

4. ongehuwd

3,94520

35,87448

25,22801

61,10249

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,94520

43,74937

25,22801

68,97738

€ 410,78

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

8,37330

19,03330

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 378,35

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,78560

47,41051

51,74109

99,15160

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,78560

47,41051

51,74109

99,15160

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,78560

47,41051

25,87055

73,28106

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,78560

47,41051

25,87055

73,28106

€ 302,68

4. ongehuwd

0,78560

38,87662

25,87055

64,74717

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,78560

47,41051

25,87055

73,28106

€ 410,78

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

5,41200

19,12404

24,53604

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 378,35

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

3,59112

15,97312

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 378,35

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,65580

15,90573

8,13658

24,04231

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,65580

15,90573

8,13658

24,04231

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,65580

15,90573

4,06829

19,97402

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,65580

15,90573

4,06829

19,97402

€ 183,77

4. ongehuwd

11,65580

13,04270

4,06829

17,11099

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,65580

15,90573

4,06829

19,97402

€ 378,35

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,65580

15,90573

33,45039

49,35612

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,65580

15,90573

33,45039

49,35612

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,65580

15,90573

16,72520

32,63093

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,65580

15,90573

16,72520

32,63093

€ 183,77

4. ongehuwd

11,65580

13,04270

16,72520

29,76790

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,65580

15,90573

16,72520

32,63093

€ 378,35

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,65580

15,90573

10,84878

26,75451

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,65580

15,90573

10,84878

26,75451

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,65580

15,90573

5,42439

21,33012

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,65580

15,90573

5,42439

21,33012

€ 183,77

4. ongehuwd

11,65580

13,04270

5,42439

18,46709

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,65580

15,90573

5,42439

21,33012

€ 378,35

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

19,59800

3,86568

23,46368

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 378,35

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,52240

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,52240

0,00000

16,38000

16,38000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,52240

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,52240

0,00000

8,19000

8,19000

€ 183,77

4. ongehuwd

4,52240

0,00000

8,19000

8,19000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,52240

0,00000

8,19000

8,19000

€ 378,35

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

1,31200

4,35864

5,67064

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 378,35

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,83800

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,83800

0,00000

35,10000

35,10000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,83800

0,00000

17,55000

17,55000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,83800

0,00000

17,55000

17,55000

€ 183,77

4. ongehuwd

4,83800

0,00000

17,55000

17,55000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,83800

0,00000

17,55000

17,55000

€ 378,35

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09870

29,56876

39,41482

68,98358

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09870

29,56876

39,41482

68,98358

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09870

29,56876

19,70741

49,27617

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09870

29,56876

19,70741

49,27617

€ 302,68

4. ongehuwd

1,09870

24,24639

19,70741

43,95380

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09870

29,56876

19,70741

49,27617

€ 410,78

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,12710

33,81697

56,36371

90,18068

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,12710

33,81697

56,36371

90,18068

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,12710

33,81697

28,18185

61,99882

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,12710

33,81697

28,18185

61,99882

€ 302,68

4. ongehuwd

4,12710

27,72991

28,18185

55,91176

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,12710

33,81697

28,18185

61,99882

€ 410,78

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

5,43816

18,72216

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 378,35

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

206,67300

20,92668

57,53691

78,46359

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

206,67300

20,92668

57,53691

78,46359

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

206,67300

20,92668

28,76846

49,69514

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

206,67300

20,92668

28,76846

49,69514

€ 302,68

4. ongehuwd

206,67300

17,15988

28,76846

45,92834

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

206,67300

20,92668

28,76846

49,69514

€ 410,78

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09870

29,56876

31,32973

60,89849

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09870

29,56876

31,32973

60,89849

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09870

29,56876

15,66486

45,23362

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09870

29,56876

15,66486

45,23362

€ 302,68

4. ongehuwd

1,09870

24,24639

15,66486

39,91125

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09870

29,56876

15,66486

45,23362

€ 410,78

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95940

18,53782

29,58704

48,12486

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95940

18,53782

29,58704

48,12486

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95940

18,53782

14,79352

33,33134

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95940

18,53782

14,79352

33,33134

€ 302,68

4. ongehuwd

1,95940

15,20101

14,79352

29,99453

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95940

18,53782

14,79352

33,33134

€ 410,78

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,09100

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,09100

0,00000

30,42000

30,42000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,09100

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,09100

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

4. ongehuwd

7,09100

0,00000

15,21000

15,21000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,09100

0,00000

15,21000

15,21000

€ 378,35

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89630

1,48165

7,91557

9,39722

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89630

1,48165

7,91557

9,39722

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89630

1,48165

3,95778

5,43943

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89630

1,48165

3,95778

5,43943

€ 183,77

4. ongehuwd

0,89630

1,21495

3,95778

5,17273

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89630

1,48165

3,95778

5,43943

€ 378,35

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09870

24,89961

8,76795

33,66756

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09870

24,89961

8,76795

33,66756

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09870

24,89961

4,38398

29,28359

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09870

24,89961

4,38398

29,28359

€ 302,68

4. ongehuwd

1,09870

20,41768

4,38398

24,80166

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09870

24,89961

4,38398

29,28359

€ 410,78

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

19,33850

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

19,33850

0,00000

22,62000

22,62000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

19,33850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

19,33850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

4. ongehuwd

19,33850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

19,33850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 410,78

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,99770

5,84913

9,08186

14,93099

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,99770

5,84913

9,08186

14,93099

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,99770

5,84913

4,54093

10,39006

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,99770

5,84913

4,54093

10,39006

€ 183,77

4. ongehuwd

10,99770

4,79629

4,54093

9,33722

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,99770

5,84913

4,54093

10,39006

€ 378,35

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

apr-20

       

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95940

31,27411

27,64633

58,92044

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95940

31,27411

27,64633

58,92044

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95940

31,27411

13,82316

45,09727

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95940

31,27411

13,82316

45,09727

€ 475,64

4. ongehuwd

1,95940

25,64477

13,82316

39,46793

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95940

31,27411

13,82316

45,09727

€ 681,03

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,82300

6,79600

11,66212

18,45812

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,82300

6,79600

11,66212

18,45812

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,82300

6,79600

5,83106

12,62706

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,82300

6,79600

5,83106

12,62706

€ 475,64

4. ongehuwd

1,82300

5,57272

5,83106

11,40378

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,82300

6,79600

5,83106

12,62706

€ 681,03

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

17,22000

4,71900

21,93900

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 529,69

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,23400

24,04163

52,24633

76,28796

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,23400

24,04163

52,24633

76,28796

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,23400

24,04163

26,12317

50,16480

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,23400

24,04163

26,12317

50,16480

€ 475,64

4. ongehuwd

2,23400

19,71414

26,12317

45,83731

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,23400

24,04163

26,12317

50,16480

€ 681,03

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09870

33,13916

35,30851

68,44767

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09870

33,13916

35,30851

68,44767

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09870

33,13916

17,65425

50,79341

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09870

33,13916

17,65425

50,79341

€ 475,64

4. ongehuwd

1,09870

27,17411

17,65425

44,82836

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09870

33,13916

17,65425

50,79341

€ 681,03

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,58080

35,87835

49,81300

85,69135

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,58080

35,87835

49,81300

85,69135

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,58080

35,87835

24,90650

60,78485

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,58080

35,87835

24,90650

60,78485

€ 475,64

4. ongehuwd

1,58080

29,42025

24,90650

54,32675

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,58080

35,87835

24,90650

60,78485

€ 681,03

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55210

13,14490

4,41265

17,55755

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55210

13,14490

4,41265

17,55755

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55210

13,14490

2,20633

15,35123

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55210

13,14490

2,20633

15,35123

€ 475,64

4. ongehuwd

1,55210

10,77882

2,20633

12,98515

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55210

13,14490

2,20633

15,35123

€ 681,03

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55210

13,14490

15,00301

28,14791

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55210

13,14490

15,00301

28,14791

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55210

13,14490

7,50151

20,64641

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55210

13,14490

7,50151

20,64641

€ 475,64

4. ongehuwd

1,55210

10,77882

7,50151

18,28033

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55210

13,14490

7,50151

20,64641

€ 681,03

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,55210

13,14490

21,18073

34,32563

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,55210

13,14490

21,18073

34,32563

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,55210

13,14490

10,59036

23,73526

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,55210

13,14490

10,59036

23,73526

€ 475,64

4. ongehuwd

1,55210

10,77882

10,59036

21,36918

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,55210

13,14490

10,59036

23,73526

€ 681,03

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

923,15700

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

923,15700

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

923,15700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

923,15700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 475,64

4. ongehuwd

923,15700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

923,15700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 681,03

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,81440

48,88616

39,48461

88,37077

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,81440

48,88616

39,48461

88,37077

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,81440

48,88616

19,74230

68,62846

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,81440

48,88616

19,74230

68,62846

€ 475,64

4. ongehuwd

7,81440

40,08665

19,74230

59,82895

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,81440

48,88616

19,74230

68,62846

€ 681,03

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95940

22,74982

28,72346

51,47328

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95940

22,74982

28,72346

51,47328

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95940

22,74982

14,36173

37,11155

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95940

22,74982

14,36173

37,11155

€ 475,64

4. ongehuwd

1,95940

18,65485

14,36173

33,01658

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95940

22,74982

14,36173

37,11155

€ 681,03

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,28600

4,29273

22,57873

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 529,69

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,61200

13,64220

27,25420

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 529,69

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

4,13478

18,73078

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 529,69

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 475,64

4. ongehuwd

1,00000

63,05800

31,73586

94,79386

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 681,03

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 529,69

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

355,02000

1,43879

17,40690

18,84569

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

355,02000

1,43879

17,40690

18,84569

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

355,02000

1,43879

8,70345

10,14224

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

355,02000

1,43879

8,70345

10,14224

€ 291,87

4. ongehuwd

355,02000

1,17981

8,70345

9,88326

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

355,02000

1,43879

8,70345

10,14224

€ 529,69

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,94520

43,74937

50,45603

94,20540

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,94520

43,74937

50,45603

94,20540

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,94520

43,74937

25,22801

68,97738

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,94520

43,74937

25,22801

68,97738

€ 475,64

4. ongehuwd

3,94520

35,87448

25,22801

61,10249

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,94520

43,74937

25,22801

68,97738

€ 681,03

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

8,37330

19,03330

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 529,69

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,78560

47,41051

51,74109

99,15160

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,78560

47,41051

51,74109

99,15160

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,78560

47,41051

25,87055

73,28106

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,78560

47,41051

25,87055

73,28106

€ 475,64

4. ongehuwd

0,78560

38,87662

25,87055

64,74717

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,78560

47,41051

25,87055

73,28106

€ 681,03

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

5,41200

19,12404

24,53604

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 529,69

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

3,59112

15,97312

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 529,69

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,65580

15,90573

8,13658

24,04231

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,65580

15,90573

8,13658

24,04231

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,65580

15,90573

4,06829

19,97402

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,65580

15,90573

4,06829

19,97402

€ 291,87

4. ongehuwd

11,65580

13,04270

4,06829

17,11099

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,65580

15,90573

4,06829

19,97402

€ 529,69

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,65580

15,90573

33,45039

49,35612

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,65580

15,90573

33,45039

49,35612

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,65580

15,90573

16,72520

32,63093

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,65580

15,90573

16,72520

32,63093

€ 291,87

4. ongehuwd

11,65580

13,04270

16,72520

29,76790

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,65580

15,90573

16,72520

32,63093

€ 529,69

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,65580

15,90573

10,84878

26,75451

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,65580

15,90573

10,84878

26,75451

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,65580

15,90573

5,42439

21,33012

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,65580

15,90573

5,42439

21,33012

€ 291,87

4. ongehuwd

11,65580

13,04270

5,42439

18,46709

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,65580

15,90573

5,42439

21,33012

€ 529,69

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

19,59800

3,86568

23,46368

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 529,69

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,52240

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,52240

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,52240

0,00000

8,19000

8,19000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,52240

0,00000

8,19000

8,19000

€ 291,87

4. ongehuwd

4,52240

0,00000

8,19000

8,19000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,52240

0,00000

8,19000

8,19000

€ 529,69

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

1,31200

4,35864

5,67064

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 529,69

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,83800

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,83800

0,00000

35,10000

35,10000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,83800

0,00000

17,55000

17,55000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,83800

0,00000

17,55000

17,55000

€ 291,87

4. ongehuwd

4,83800

0,00000

17,55000

17,55000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,83800

0,00000

17,55000

17,55000

€ 529,69

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09870

29,56876

39,41482

68,98358

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09870

29,56876

39,41482

68,98358

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09870

29,56876

19,70741

49,27617

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09870

29,56876

19,70741

49,27617

€ 475,64

4. ongehuwd

1,09870

24,24639

19,70741

43,95380

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09870

29,56876

19,70741

49,27617

€ 681,03

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,12710

33,81697

56,36371

90,18068

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,12710

33,81697

56,36371

90,18068

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,12710

33,81697

28,18185

61,99882

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,12710

33,81697

28,18185

61,99882

€ 475,64

4. ongehuwd

4,12710

27,72991

28,18185

55,91176

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,12710

33,81697

28,18185

61,99882

€ 681,03

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

5,43816

18,72216

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 529,69

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

206,67300

20,92668

57,53691

78,46359

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

206,67300

20,92668

57,53691

78,46359

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

206,67300

20,92668

28,76846

49,69514

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

206,67300

20,92668

28,76846

49,69514

€ 475,64

4. ongehuwd

206,67300

17,15988

28,76846

45,92834

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

206,67300

20,92668

28,76846

49,69514

€ 681,03

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09870

29,56876

31,32973

60,89849

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09870

29,56876

31,32973

60,89849

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09870

29,56876

15,66486

45,23362

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09870

29,56876

15,66486

45,23362

€ 475,64

4. ongehuwd

1,09870

24,24639

15,66486

39,91125

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09870

29,56876

15,66486

45,23362

€ 681,03

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,95940

18,53782

29,58704

48,12486

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,95940

18,53782

29,58704

48,12486

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,95940

18,53782

14,79352

33,33134

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,95940

18,53782

14,79352

33,33134

€ 475,64

4. ongehuwd

1,95940

15,20101

14,79352

29,99453

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,95940

18,53782

14,79352

33,33134

€ 681,03

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,09100

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,09100

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,09100

0,00000

15,21000

15,21000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,09100

0,00000

15,21000

15,21000

€ 291,87

4. ongehuwd

7,09100

0,00000

15,21000

15,21000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,09100

0,00000

15,21000

15,21000

€ 529,69

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89630

1,48165

7,91557

9,39722

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89630

1,48165

7,91557

9,39722

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89630

1,48165

3,95778

5,43943

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89630

1,48165

3,95778

5,43943

€ 291,87

4. ongehuwd

0,89630

1,21495

3,95778

5,17273

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89630

1,48165

3,95778

5,43943

€ 529,69

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,09870

24,89961

8,76795

33,66756

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,09870

24,89961

8,76795

33,66756

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,09870

24,89961

4,38398

29,28359

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,09870

24,89961

4,38398

29,28359

€ 475,64

4. ongehuwd

1,09870

20,41768

4,38398

24,80166

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,09870

24,89961

4,38398

29,28359

€ 681,03

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

19,33850

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

19,33850

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

19,33850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

19,33850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 475,64

4. ongehuwd

19,33850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

19,33850

0,00000

11,31000

11,31000

€ 681,03

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,99770

5,84913

9,08186

14,93099

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,99770

5,84913

9,08186

14,93099

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,99770

5,84913

4,54093

10,39006

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,99770

5,84913

4,54093

10,39006

€ 291,87

4. ongehuwd

10,99770

4,79629

4,54093

9,33722

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,99770

5,84913

4,54093

10,39006

€ 529,69