Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 21103Besluiten van algemene strekkingKennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Balk – Recreatiewoningen Lutsmond-Noord’

Logo De Fryske Marren

 

Het college van de gemeente De Fryske Marren maakt bekend dat een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening is gesloten tussen de gemeente en Kontour Vastgoed Nederland B.V., statutair gevestigd in Rijssen en kantoorhoudende te (8448 JB) Heerenveen aan de Abe Lenstra Boulevard 50-1. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van maximaal 50 recreatiewoningen op de locatie ten zuidwesten van het huidige recreatiepark Markant in Balk. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Balk, sectie L, nummers 868, 1700, 1790, 449, 1789, 1020, 1701, 1886 respectievelijk 1791 (dls). Ook is een afspraak gemaakt over een door de initiatiefneemster te betalen exploitatiebijdrage. Tegen de overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Waar ter inzage?

De zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst ligt vanaf vrijdag 17 april 2020 gedurende zes weken ter inzage bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure.

 

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, cluster grondzaken, via telefoonnummer 14 15 14 (zonder kengetal).

 

Joure, 16 april 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren