WIJZIGINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING

Logo Hardinxveld-Giessendam

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Molenlanden, Papendrecht en Vijfheerenlanden, ieder voor zich voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

 

Gelezen:

- het verzoek van 11 december 2018 van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard en het verzoek van 13 december 2018 van de colleges van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen;

 

Overwegende:

- dat het noodzakelijk is de gemeenschappelijke regeling aan te passen aan de nieuwe gemeente indeling;

- dat de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden willen blijven deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting en derhalve de positie overnemen van respectievelijk de voormalige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard en de voormalige gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen en daarmee ook de (financiële) verplichtingen van deze gemeenten overnemen;

 

Gezien:

- het voorstel van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting;

 

Gelet:

- op het bepaalde in artikel 35, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting;

- op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Wet algemene regels herindeling;

Besluit:

Uit artikel 1, lid 1 onder b. de namen “Giessenlanden”, ”Molenwaard”, "Leerdam", "Zederik" en “Vianen” te schrappen en toe te voegen de namen “Molenlanden” en "Vijfheerenlanden"

 

 

 

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op 1 juli 2019.

 

C. Bos

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam op 2 april 2019.

De burgemeester,

D. Heijkoop

De secretaris,

Drs. R. 't Hoen MPM

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem op 10 april 2019

De burgemeester,

R.M. Melissant – Briene MSM

De secretaris,

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden op 7 mei 2019.

De burgemeester,

D.R. van der Borg

De secretaris,

F. Jonker

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden op 21 maart 2019.

De burgemeester,

J.P. Lokker

De secretaris,

N. van Ameijde

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht op 28 mei 2019.

De (loco)burgemeester,

A.M.J.M. Janssen

De secretaris,

R. van Netten

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op 15 januari 2019.

De burgemeester,

J. Heijkoop

De secretaris,

A.J.M. Martens

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard op 30 juli 2019.

De burgemeester,

R.S. Cazemier

De secretaris,

M. Plantinga

Naar boven