Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 2079VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Akkerveld te Heesch

Logo Bernheze

 

Gemeente Bernheze

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- Aanvrager, wonende in Akkerveld te Heesch, heeft een verzoek ingediend voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij zijn woning;

- De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart;

- Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaaats op kenteken zorgt ervoor dat de aanvrager op een redelijke afstand van zijn woning kan parkeren.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Bernheze besluiten:

Dat in de Wedstraat een gehandicaptenparkeerplaats voor het kenteken F-677-DS wordt gerealiseerd, op de in bijlage 1 aangegeven locatie.

 

Heesch, 6-1-2020

Namens deze,

P.B. van der Gaag

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders en zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

 

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

  •  

  •  

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.