Ontwerpwijzigingsplan ‘Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10’

Logo Waddinxveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen hebben op 25 februari 2020 besloten het ontwerpwijzigingsplan ‘Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10’, ter inzage te leggen. Iedereen wordt daarmee in de gelegenheid gesteld om te reageren op het ontwerpwijzigingsplan. Met dit plan wordt één vrijstaande woning mogelijk gemaakt.

Ontwerpwijzigingsplan ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt zes weken ter inzage vanaf 2 april 2020 tot en met 13 mei 2020. Het plan en de bijlagen zijn te raadplegen via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0627.WPonderweg10-0301. U kunt de stukken die ter inzage liggen inzien via de computer in de hal van het gemeentehuis, Beukenhof 1.

Zienswijze indienen

Op het ontwerpwijzigingsplan kunt u een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen tot en met 13 mei 2020 worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK te Waddinxveen. Vermeld dat u een zienswijze indient op het ontwerpwijzigingsplan ‘Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10’. U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor maakt u een afspraak met de heer A. Fenger via telefoonnummer 14 0182. Een brief heeft onze voorkeur.

Naar boven