Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 19363Ruimtelijke plannen



Rectificatie wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Poststraat ong. (nabij 1a) Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Poststraat ong. (nabij 1a) Heeswijk-Dinther’ met IDN-code NL.IMRO.1721.BPPoststrnabij1a-ow01.

Inhoud

Het plan behelst het toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning op een onbebouwd perceel.

Inzage

Vanwege een aanpassing in de toelichting, bestaande uit het verwijderen van een foto, wordt de termijn van ter-inzage-legging met een week verlengd.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 2 april 2020 tot 7 mei 2020 op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 1 april 2020