Bekendmaking ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Gierlestraat 50 Baarle-Nassau

Logo Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau hebben in haar vergadering van 24 maart 2020 besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Gierlestraat 50 Baarle-Nassau’ voor eenieder ter inzage te leggen.

Het ontwerp bestemmingsplan betreft de bouw van één vrijstaande woning aan de Gierlestaat. De locatie van de woning is aan de noordzijde van de Gierlestraat, tussen de Turnhoutseweg en de Wiekenweg. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPGierlestraat50-ON01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 31 maart 2020 tot en met 12 mei 2020, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1, Baarle-Nassau. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Tevens is het plan raadpleegbaar via onze website en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Naar boven