Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2020, 19155Interne regelingen

Besluit van de directeur Strategie van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit van 10 januari 2020, kenmerk TRCNVWA/2020/266 houdende het verlenen van ondermandaat en ondermachtiging aan functionarissen van de divisie Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De directeur Strategie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Mandaatregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

Aan de teamleiders Bestuurlijke maatregelen 1 en 2 van de divisie Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt, ieder voor zich, ondermandaat en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de wetgeving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Strategie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, J.P.G. den Ambtman-Verbruggen

De Secretaris-Generaal van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Gerritsen