Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2020, 18711Interne regelingen

Maandbrief VBD maart 2020

16 maart 2020

Nr. BS 2020003555

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2020.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 1.

Maand:

maart 2020

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,93880

32,66892

27,94007

60,60899

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,93880

32,66892

27,94007

60,60899

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,93880

32,66892

13,97004

46,63896

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,93880

32,66892

13,97004

46,63896

€ 302,68

4. ongehuwd

1,93880

26,78851

13,97004

40,75855

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,93880

32,66892

13,97004

46,63896

€ 410,78

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,65510

17,62981

12,84518

30,47499

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,65510

17,62981

12,84518

30,47499

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,65510

17,62981

6,42259

24,05240

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,65510

17,62981

6,42259

24,05240

€ 302,68

4. ongehuwd

1,65510

14,45644

6,42259

20,87903

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,65510

17,62981

6,42259

24,05240

€ 410,78

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

17,22000

4,71900

21,93900

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 378,35

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,18500

26,82334

53,41799

80,24133

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,18500

26,82334

53,41799

80,24133

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,18500

26,82334

26,70900

53,53234

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,18500

26,82334

26,70900

53,53234

€ 302,68

4. ongehuwd

2,18500

21,99514

26,70900

48,70414

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,18500

26,82334

26,70900

53,53234

€ 410,78

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08710

34,55984

35,68527

70,24511

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08710

34,55984

35,68527

70,24511

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08710

34,55984

17,84263

52,40247

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08710

34,55984

17,84263

52,40247

€ 302,68

4. ongehuwd

1,08710

28,33907

17,84263

46,18170

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08710

34,55984

17,84263

52,40247

€ 410,78

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52160

41,16489

51,75105

92,91594

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52160

41,16489

51,75105

92,91594

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52160

41,16489

25,87552

67,04041

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52160

41,16489

25,87552

67,04041

€ 302,68

4. ongehuwd

1,52160

33,75521

25,87552

59,63073

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52160

41,16489

25,87552

67,04041

€ 410,78

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44600

21,44689

4,73643

26,18332

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44600

21,44689

4,73643

26,18332

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44600

21,44689

2,36821

23,81510

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44600

21,44689

2,36821

23,81510

€ 302,68

4. ongehuwd

1,44600

17,58645

2,36821

19,95466

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44600

21,44689

2,36821

23,81510

€ 410,78

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44600

21,44689

22,73486

44,18175

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44600

21,44689

22,73486

44,18175

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44600

21,44689

11,36743

32,81432

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44600

21,44689

11,36743

32,81432

€ 302,68

4. ongehuwd

1,44600

17,58645

11,36743

28,95388

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44600

21,44689

11,36743

32,81432

€ 410,78

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

884,48700

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

884,48700

0,00000

22,62000

22,62000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

884,48700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

884,48700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

4. ongehuwd

884,48700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

884,48700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 410,78

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,64070

52,27087

40,38223

92,65310

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,64070

52,27087

40,38223

92,65310

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,64070

52,27087

20,19112

72,46199

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,64070

52,27087

20,19112

72,46199

€ 302,68

4. ongehuwd

7,64070

42,86211

20,19112

63,05323

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,64070

52,27087

20,19112

72,46199

€ 410,78

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,93880

24,05405

29,02865

53,08270

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,93880

24,05405

29,02865

53,08270

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,93880

24,05405

14,51432

38,56837

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,93880

24,05405

14,51432

38,56837

€ 302,68

4. ongehuwd

1,93880

19,72432

14,51432

34,23864

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,93880

24,05405

14,51432

38,56837

€ 410,78

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 994,52

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 843,18

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 97,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 97,29

4. ongehuwd

1,00000

18,28600

4,29273

22,57873

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 378,35

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,61200

13,64220

27,25420

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 378,35

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

4,13478

18,73078

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 378,35

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 302,68

4. ongehuwd

1,00000

63,05800

31,73586

94,79386

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 410,78

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 378,35

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

339,30000

6,13852

18,21337

24,35189

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

339,30000

6,13852

18,21337

24,35189

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

339,30000

6,13852

9,10669

15,24521

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

339,30000

6,13852

9,10669

15,24521

€ 183,77

4. ongehuwd

339,30000

5,03359

9,10669

14,14028

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

339,30000

6,13852

9,10669

15,24521

€ 378,35

Israel

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,74130

51,58367

53,20587

104,78954

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,74130

51,58367

53,20587

104,78954

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,74130

51,58367

26,60293

78,18660

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,74130

51,58367

26,60293

78,18660

€ 302,68

4. ongehuwd

3,74130

42,29861

26,60293

68,90154

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,74130

51,58367

26,60293

78,18660

€ 410,78

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

8,37330

19,03330

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 378,35

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,77220

49,96853

52,63895

102,60748

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,77220

49,96853

52,63895

102,60748

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,77220

49,96853

26,31948

76,28801

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,77220

49,96853

26,31948

76,28801

€ 302,68

4. ongehuwd

0,77220

40,97420

26,31948

67,29368

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,77220

49,96853

26,31948

76,28801

€ 410,78

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

5,41200

19,12404

24,53604

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 378,35

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

3,59112

15,97312

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 378,35

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,20240

32,41727

9,29569

41,71296

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,20240

32,41727

9,29569

41,71296

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,20240

32,41727

4,64785

37,06512

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,20240

32,41727

4,64785

37,06512

€ 183,77

4. ongehuwd

10,20240

26,58216

4,64785

31,23001

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,20240

32,41727

4,64785

37,06512

€ 378,35

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,20240

32,41727

38,21563

70,63290

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,20240

32,41727

38,21563

70,63290

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,20240

32,41727

19,10781

51,52508

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,20240

32,41727

19,10781

51,52508

€ 183,77

4. ongehuwd

10,20240

26,58216

19,10781

45,68997

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,20240

32,41727

19,10781

51,52508

€ 378,35

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,20240

32,41727

12,39426

44,81153

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,20240

32,41727

12,39426

44,81153

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,20240

32,41727

6,19713

38,61440

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,20240

32,41727

6,19713

38,61440

€ 183,77

4. ongehuwd

10,20240

26,58216

6,19713

32,77929

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,20240

32,41727

6,19713

38,61440

€ 378,35

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

19,59800

3,86568

23,46368

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 378,35

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,30990

0,89979

16,52739

17,42718

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,30990

0,89979

16,52739

17,42718

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,30990

0,89979

8,26369

9,16348

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,30990

0,89979

8,26369

9,16348

€ 183,77

4. ongehuwd

4,30990

0,73783

8,26369

9,00152

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,30990

0,89979

8,26369

9,16348

€ 378,35

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

1,31200

4,35864

5,67064

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 378,35

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,80470

0,13320

35,14675

35,27995

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,80470

0,13320

35,14675

35,27995

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,80470

0,13320

17,57338

17,70658

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,80470

0,13320

17,57338

17,70658

€ 183,77

4. ongehuwd

4,80470

0,10923

17,57338

17,68261

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,80470

0,13320

17,57338

17,70658

€ 378,35

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08710

30,95134

39,83540

70,78674

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08710

30,95134

39,83540

70,78674

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08710

30,95134

19,91770

50,86904

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08710

30,95134

19,91770

50,86904

€ 302,68

4. ongehuwd

1,08710

25,38010

19,91770

45,29780

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08710

30,95134

19,91770

50,86904

€ 410,78

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,07890

35,39827

57,02975

92,42802

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,07890

35,39827

57,02975

92,42802

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,07890

35,39827

28,51488

63,91315

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,07890

35,39827

28,51488

63,91315

€ 302,68

4. ongehuwd

4,07890

29,02658

28,51488

57,54146

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,07890

35,39827

28,51488

63,91315

€ 410,78

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 183,77

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

5,43816

18,72216

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 378,35

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

197,74800

26,38449

60,13374

86,51823

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

197,74800

26,38449

60,13374

86,51823

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

197,74800

26,38449

30,06687

56,45136

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

197,74800

26,38449

30,06687

56,45136

€ 302,68

4. ongehuwd

197,74800

21,63528

30,06687

51,70215

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

197,74800

26,38449

30,06687

56,45136

€ 410,78

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08710

30,95134

31,66403

62,61537

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08710

30,95134

31,66403

62,61537

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08710

30,95134

15,83202

46,78336

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08710

30,95134

15,83202

46,78336

€ 302,68

4. ongehuwd

1,08710

25,38010

15,83202

41,21212

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08710

30,95134

15,83202

46,78336

€ 410,78

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,93880

19,79730

29,90141

49,69871

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,93880

19,79730

29,90141

49,69871

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,93880

19,79730

14,95070

34,74800

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,93880

19,79730

14,95070

34,74800

€ 302,68

4. ongehuwd

1,93880

16,23378

14,95070

31,18448

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,93880

19,79730

14,95070

34,74800

€ 410,78

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,69330

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,69330

0,00000

30,42000

30,42000

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,69330

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,69330

0,00000

15,21000

15,21000

€ 183,77

4. ongehuwd

6,69330

0,00000

15,21000

15,21000

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,69330

0,00000

15,21000

15,21000

€ 378,35

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,84090

8,16744

8,43706

16,60450

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,84090

8,16744

8,43706

16,60450

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,84090

8,16744

4,21853

12,38597

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,84090

8,16744

4,21853

12,38597

€ 183,77

4. ongehuwd

0,84090

6,69730

4,21853

10,91583

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,84090

8,16744

4,21853

12,38597

€ 378,35

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08710

26,23236

8,86151

35,09387

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08710

26,23236

8,86151

35,09387

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08710

26,23236

4,43076

30,66312

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08710

26,23236

4,43076

30,66312

€ 302,68

4. ongehuwd

1,08710

21,51054

4,43076

25,94130

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08710

26,23236

4,43076

30,66312

€ 410,78

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,43700

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.297,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,43700

0,00000

22,62000

22,62000

€ 994,52

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,43700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,43700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

4. ongehuwd

16,43700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 302,68

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,43700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 410,78

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,57230

10,10821

9,44728

19,55549

€ 1.081,00

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,57230

10,10821

9,44728

19,55549

€ 886,42

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,57230

10,10821

4,72364

14,83185

€ 183,77

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,57230

10,10821

4,72364

14,83185

€ 183,77

4. ongehuwd

10,57230

8,28873

4,72364

13,01237

€ 270,25

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,57230

10,10821

4,72364

14,83185

€ 378,35

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

maart 2020

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,93880

32,66892

27,94007

60,60899

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,93880

32,66892

27,94007

60,60899

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,93880

32,66892

13,97004

46,63896

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,93880

32,66892

13,97004

46,63896

€ 475,64

4. ongehuwd

1,93880

26,78851

13,97004

40,75855

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,93880

32,66892

13,97004

46,63896

€ 681,03

Australie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,65510

17,62981

12,84518

30,47499

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,65510

17,62981

12,84518

30,47499

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,65510

17,62981

6,42259

24,05240

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,65510

17,62981

6,42259

24,05240

€ 475,64

4. ongehuwd

1,65510

14,45644

6,42259

20,87903

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,65510

17,62981

6,42259

24,05240

€ 681,03

Belgie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,00000

9,43800

30,43800

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

17,22000

4,71900

21,93900

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,00000

4,71900

25,71900

€ 529,69

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,18500

26,82334

53,41799

80,24133

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,18500

26,82334

53,41799

80,24133

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,18500

26,82334

26,70900

53,53234

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,18500

26,82334

26,70900

53,53234

€ 475,64

4. ongehuwd

2,18500

21,99514

26,70900

48,70414

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,18500

26,82334

26,70900

53,53234

€ 681,03

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08710

34,55984

35,68527

70,24511

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08710

34,55984

35,68527

70,24511

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08710

34,55984

17,84263

52,40247

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08710

34,55984

17,84263

52,40247

€ 475,64

4. ongehuwd

1,08710

28,33907

17,84263

46,18170

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08710

34,55984

17,84263

52,40247

€ 681,03

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,52160

41,16489

51,75105

92,91594

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,52160

41,16489

51,75105

92,91594

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,52160

41,16489

25,87552

67,04041

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,52160

41,16489

25,87552

67,04041

€ 475,64

4. ongehuwd

1,52160

33,75521

25,87552

59,63073

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,52160

41,16489

25,87552

67,04041

€ 681,03

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44600

21,44689

4,73643

26,18332

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44600

21,44689

4,73643

26,18332

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44600

21,44689

2,36821

23,81510

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44600

21,44689

2,36821

23,81510

€ 475,64

4. ongehuwd

1,44600

17,58645

2,36821

19,95466

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44600

21,44689

2,36821

23,81510

€ 681,03

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44600

21,44689

22,73486

44,18175

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44600

21,44689

22,73486

44,18175

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44600

21,44689

11,36743

32,81432

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44600

21,44689

11,36743

32,81432

€ 475,64

4. ongehuwd

1,44600

17,58645

11,36743

28,95388

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44600

21,44689

11,36743

32,81432

€ 681,03

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

884,48700

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

884,48700

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

884,48700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

884,48700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 475,64

4. ongehuwd

884,48700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

884,48700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 681,03

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,64070

52,27087

40,38223

92,65310

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,64070

52,27087

40,38223

92,65310

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,64070

52,27087

20,19112

72,46199

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,64070

52,27087

20,19112

72,46199

€ 475,64

4. ongehuwd

7,64070

42,86211

20,19112

63,05323

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,64070

52,27087

20,19112

72,46199

€ 681,03

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,93880

24,05405

29,02865

53,08270

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,93880

24,05405

29,02865

53,08270

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,93880

24,05405

14,51432

38,56837

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,93880

24,05405

14,51432

38,56837

€ 475,64

4. ongehuwd

1,93880

19,72432

14,51432

34,23864

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,93880

24,05405

14,51432

38,56837

€ 681,03

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 1.189,10

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,30000

8,58546

30,88546

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 140,53

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 205,39

4. ongehuwd

1,00000

18,28600

4,29273

22,57873

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,30000

4,29273

26,59273

€ 529,69

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,60000

27,28440

43,88440

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,61200

13,64220

27,25420

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,60000

13,64220

30,24220

€ 529,69

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

17,80000

8,26956

26,06956

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

14,59600

4,13478

18,73078

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

17,80000

4,13478

21,93478

€ 529,69

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

76,90000

63,47172

140,37172

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 475,64

4. ongehuwd

1,00000

63,05800

31,73586

94,79386

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

76,90000

31,73586

108,63586

€ 681,03

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 529,69

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

339,30000

6,13852

18,21337

24,35189

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

339,30000

6,13852

18,21337

24,35189

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

339,30000

6,13852

9,10669

15,24521

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

339,30000

6,13852

9,10669

15,24521

€ 291,87

4. ongehuwd

339,30000

5,03359

9,10669

14,14028

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

339,30000

6,13852

9,10669

15,24521

€ 529,69

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,74130

51,58367

53,20587

104,78954

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,74130

51,58367

53,20587

104,78954

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,74130

51,58367

26,60293

78,18660

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,74130

51,58367

26,60293

78,18660

€ 475,64

4. ongehuwd

3,74130

42,29861

26,60293

68,90154

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,74130

51,58367

26,60293

78,18660

€ 681,03

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

16,74660

29,74660

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

8,37330

19,03330

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

8,37330

21,37330

€ 529,69

Jordanie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,77220

49,96853

52,63895

102,60748

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,77220

49,96853

52,63895

102,60748

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,77220

49,96853

26,31948

76,28801

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,77220

49,96853

26,31948

76,28801

€ 475,64

4. ongehuwd

0,77220

40,97420

26,31948

67,29368

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,77220

49,96853

26,31948

76,28801

€ 681,03

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,60000

38,24808

44,84808

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

5,41200

19,12404

24,53604

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,60000

19,12404

25,72404

€ 529,69

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

7,18224

22,28224

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

3,59112

15,97312

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

3,59112

18,69112

€ 529,69

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,20240

32,41727

9,29569

41,71296

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,20240

32,41727

9,29569

41,71296

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,20240

32,41727

4,64785

37,06512

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,20240

32,41727

4,64785

37,06512

€ 291,87

4. ongehuwd

10,20240

26,58216

4,64785

31,23001

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,20240

32,41727

4,64785

37,06512

€ 529,69

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,20240

32,41727

38,21563

70,63290

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,20240

32,41727

38,21563

70,63290

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,20240

32,41727

19,10781

51,52508

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,20240

32,41727

19,10781

51,52508

€ 291,87

4. ongehuwd

10,20240

26,58216

19,10781

45,68997

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,20240

32,41727

19,10781

51,52508

€ 529,69

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,20240

32,41727

12,39426

44,81153

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,20240

32,41727

12,39426

44,81153

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,20240

32,41727

6,19713

38,61440

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,20240

32,41727

6,19713

38,61440

€ 291,87

4. ongehuwd

10,20240

26,58216

6,19713

32,77929

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,20240

32,41727

6,19713

38,61440

€ 529,69

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

23,90000

7,73136

31,63136

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

19,59800

3,86568

23,46368

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

23,90000

3,86568

27,76568

€ 529,69

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,30990

0,89979

16,52739

17,42718

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,30990

0,89979

16,52739

17,42718

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,30990

0,89979

8,26369

9,16348

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,30990

0,89979

8,26369

9,16348

€ 291,87

4. ongehuwd

4,30990

0,73783

8,26369

9,00152

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,30990

0,89979

8,26369

9,16348

€ 529,69

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,60000

8,71728

10,31728

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

1,31200

4,35864

5,67064

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,60000

4,35864

5,95864

€ 529,69

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,80470

0,13320

35,14675

35,27995

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,80470

0,13320

35,14675

35,27995

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,80470

0,13320

17,57338

17,70658

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,80470

0,13320

17,57338

17,70658

€ 291,87

4. ongehuwd

4,80470

0,10923

17,57338

17,68261

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,80470

0,13320

17,57338

17,70658

€ 529,69

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08710

30,95134

39,83540

70,78674

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08710

30,95134

39,83540

70,78674

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08710

30,95134

19,91770

50,86904

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08710

30,95134

19,91770

50,86904

€ 475,64

4. ongehuwd

1,08710

25,38010

19,91770

45,29780

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08710

30,95134

19,91770

50,86904

€ 681,03

Saoedi Arabie

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,07890

35,39827

57,02975

92,42802

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,07890

35,39827

57,02975

92,42802

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,07890

35,39827

28,51488

63,91315

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,07890

35,39827

28,51488

63,91315

€ 475,64

4. ongehuwd

4,07890

29,02658

28,51488

57,54146

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,07890

35,39827

28,51488

63,91315

€ 681,03

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

10,87632

27,07632

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 291,87

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

5,43816

18,72216

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

5,43816

21,63816

€ 529,69

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

197,74800

26,38449

60,13374

86,51823

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

197,74800

26,38449

60,13374

86,51823

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

197,74800

26,38449

30,06687

56,45136

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

197,74800

26,38449

30,06687

56,45136

€ 475,64

4. ongehuwd

197,74800

21,63528

30,06687

51,70215

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

197,74800

26,38449

30,06687

56,45136

€ 681,03

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08710

30,95134

31,66403

62,61537

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08710

30,95134

31,66403

62,61537

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08710

30,95134

15,83202

46,78336

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08710

30,95134

15,83202

46,78336

€ 475,64

4. ongehuwd

1,08710

25,38010

15,83202

41,21212

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08710

30,95134

15,83202

46,78336

€ 681,03

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,93880

19,79730

29,90141

49,69871

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,93880

19,79730

29,90141

49,69871

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,93880

19,79730

14,95070

34,74800

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,93880

19,79730

14,95070

34,74800

€ 475,64

4. ongehuwd

1,93880

16,23378

14,95070

31,18448

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,93880

19,79730

14,95070

34,74800

€ 681,03

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,69330

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,69330

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,69330

0,00000

15,21000

15,21000

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,69330

0,00000

15,21000

15,21000

€ 291,87

4. ongehuwd

6,69330

0,00000

15,21000

15,21000

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,69330

0,00000

15,21000

15,21000

€ 529,69

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,84090

8,16744

8,43706

16,60450

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,84090

8,16744

8,43706

16,60450

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,84090

8,16744

4,21853

12,38597

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,84090

8,16744

4,21853

12,38597

€ 291,87

4. ongehuwd

0,84090

6,69730

4,21853

10,91583

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,84090

8,16744

4,21853

12,38597

€ 529,69

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,08710

26,23236

8,86151

35,09387

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,08710

26,23236

8,86151

35,09387

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,08710

26,23236

4,43076

30,66312

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,08710

26,23236

4,43076

30,66312

€ 475,64

4. ongehuwd

1,08710

21,51054

4,43076

25,94130

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,08710

26,23236

4,43076

30,66312

€ 681,03

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,43700

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.567,45

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,43700

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.480,97

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,43700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 389,16

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,43700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 475,64

4. ongehuwd

16,43700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 367,54

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,43700

0,00000

11,31000

11,31000

€ 681,03

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,57230

10,10821

9,44728

19,55549

€ 1.232,34

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,57230

10,10821

9,44728

19,55549

€ 1.189,10

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,57230

10,10821

4,72364

14,83185

€ 227,01

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,57230

10,10821

4,72364

14,83185

€ 291,87

4. ongehuwd

10,57230

8,28873

4,72364

13,01237

€ 313,49

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,57230

10,10821

4,72364

14,83185

€ 529,69