Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2020, 18388OverigGemeente Echt-Susteren - verkeersbesluit - intrekken besluit tijdelijke verkeersmaatregelen Kennedymars zaterdag 11 april 2020

Logo Echt-Susteren

 

Intrekking besluit tot instellen tijdelijke verkeersmaatregelen op diverse locaties in Echt-Susteren vanwege afgelasting van de Kennedy-Mars op zaterdag 11 april 2020.

 

De relevante stukken liggen met ingang van 26 maart 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Markt 55 te Echt. Tot zes weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders