Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2020, 18225VergunningenOntwerp omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 32A in Wervershoof (gemeente Medemblik)

Logo Medemblik

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan:

 

• bouwen van een bedrijfsruimte met laadkuil op het perceel Nieuwe Dijk 32A in Wervershoof.

 

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 27 maart 2020 zes weken inzien. Bel hiervoor met afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 00 00.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.