Multilaterale overeenkomst M 324, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Op grond van sectie 1.5.1 van het ADR, betreffende het vakbekwaamheidscertificaat van de bestuurder overeenkomstig 8.2.2.8.2 van ADR en het scholingscertificaat voor veiligheidsadviseur overeenkomstig 1.8.3.7 van ADR

  • (1) In afwijking van de voorschriften van de eerste paragraaf in 8.2.2.8.2 van het ADR blijven alle vakbekwaamheidscertificaten van de bestuurder waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020 geldig tot en met 30 november 2020. De certificaten moeten worden hernieuwd voor een periode van vijf jaar indien de bestuurder het bewijs levert van deelname aan een herhalingsopleiding overeenkomstig 8.2.2.5 van ADR en voor 1 december 2020 is geslaagd voor een examen overeenkomstig 8.2.2.7 van ADR. De nieuwe periode van geldigheid moet beginnen met de oorspronkelijke vervaldatum van het certificaat dat moet worden vernieuwd.

  • (2) In afwijking van de voorschriften in 1.8.3.16.1 van het ADR blijven alle scholingscertificaten voor de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020 geldig tot en met 30 november 2020. De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke vervaldatum indien de houder voor 1 december 2020 is geslaagd voor een examen in overeenkomstig 1.8.3.16.2 van het ADR.

  • (3) Deze overeenkomst is geldig tot 1 december 2020 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die deze overeenkomst ondertekend hebben. Indien deze overeenkomst vóór deze datum wordt ingetrokken door één van de ondertekenaars, dan blijft in dat geval deze overeenkomst tot deze datum alleen van kracht op het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die deze overeenkomst hebben ondertekend* en niet ingetrokken hebben.

Naar boven