Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichting Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2020, 1776Overig

Agenda 2020 Stichting Autoriteit Financiële Markten

Mededeling van de Autoriteit Financiële Markten ex artikel 3, tweede lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht.

Het document op basis waarvan de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun goedkeuring hebben gegeven aan de begroting van de AFM voor 2020 is gepubliceerd op de website van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).

Lasten per soort

 

Personeelslasten

84,8

Huisvestingslasten

4,7

Advieslasten

3,9

Informatiseringslasten

8,2

Algemene lasten

3,3

Afschrijvingen

1,2

Totale lasten

106,2

Bedragen * EUR 1 mln.

Financiering

 

Wet bekostiging financieel toezicht

 

Eenmalige verrichtingen

8,8

Doorlopend toezicht *

97,0

Subtotaal

105,8

   

Wfm BES en Wwft BES

 

Overheidsbijdrage

0,4

Marktbijdrage

0,0

Subtotaal

0,4

   

Totaal

106,2

Bedragen * EUR 1 mln.

* Incl. Brexit lasten