Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergStaatscourant 2020, 16829Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Gramsbergen, Garstlanden IV’

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 19 maart 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Gramsbergen, Garstlanden IV’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 29 april 2020. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de bestaande woonwijk Garstlanden III en de Oostermaatsteeg in Gramsbergen en is bedoeld om de bouw van ca. 150 woningen mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 19 maart 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00355-OW01

 • -

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • -

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • -

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Gramsbergen, Garstlanden IV”.

 • -

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter. 

Hardenberg, 18 maart 2020