Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2020, 16141Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning O20190280, Ebbehout 29 te Zaandam

Logo Zaanstad

Hierbij informeren wij u over de afgegeven omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure.

 

O20190280: bouwen van 14 appartementen op een bestaand gebouw, adres Ebbehout 29 te Zaandam

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf do 19 maart 2020 t/m do.30 april 2020 tijdens de openingstijden bij de balie van de afdeling Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam. Het besluit is ook in te zien op www.zaanstad.nl, zoekterm bekendmakingen.