Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 15841VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel bij activiteiten tijdens EK voetbalwedstrijden op Plein 1969, 5473 CW Heeswijk-Dinther.

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het afsluiten van 6 parkeerplaatsen op Plein 1969 voor alle verkeer behalve voetgangers van 26 juni, 12.00 uur tot 13 juli 2020, 15.00 of zoveel langer of korter als nodig blijkt.

Het besluit is verzonden op: 16 maart 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 16 maart 2020