Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2020, 15800Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Openbaar Vaarwater 2019’

Logo Groningen

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Openbaar Vaarwater 2019’, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 19 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur.

Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het plan is tevens in te zien bij het Loket Bouwen en Wonen, Haren, Raadhuisplein 10, op maandag geopend van 15.00 - 18.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.30 -12.00 uur. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 050.

Wijzigingen t.o.v. het voorontwerpplan

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een groot deel van het openbaar vaarwater in de gemeente Groningen en wijkt op meerdere onderdelen af van het voorontwerp, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen van 29 augustus tot en met 9 oktober 2019.

Digitale ter inzage

U kunt het analoge ontwerpbestemmingsplan (pdf-bestanden) ook inzien op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Het digitale plan vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP592OpnbVaarw2019-ow01.

Zienswijzen indienen

Met ingang van 19 maart tot en met 29 april 2020 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8016.

Gemeente Groningen, 18 maart 2020