Aanvulling bekendmaking Voorontwerp bestemmingsplan Sportpark Boschoven in Baarle-Nassau – ontwikkeling hockeyveld

Logo Baarle-Nassau

De reeds gepubliceerde publicatie vullen we aan met het volgende: de ontwikkeling op het sportpark Boschoven gaat uitsluitend om de ontwikkeling van één hockeyveld. Dit hockeyveld komt in plaats van twee tennisbanen. Het beoogde hockeyveld past niet volledig binnen de huidige bestemming ‘sport’. Daarom is een bestemmingsplanwijziging gestart. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief door een mail te sturen naar: jobdijkstra@abg.nl.’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau hebben in haar vergadering van 11 februari 2020 besloten het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Sport Boschoven’ voor eenieder ter inzage te leggen.

Het voorontwerpbestemmingsplan betreft het planologisch mogelijk maken van één hockeyveld. Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744. BPsportparkhockey1-VO01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 25 februari 2020 tot en met 7 april 2020, voor 6 weken ter inzage. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1, Baarle-Nassau. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Tevens is het plan raadpleegbaar via onze website.

 

Naar boven