Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2020, 1420VergunningenGemeente Alkmaar - uitgebreide voorbereidingsprocedure - ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning - Noordervaart 218A, Stompetoren

Logo Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Uitgebreide voorbereidingsprocedure:

Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Noordervaart 218A in Stompetoren

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen en Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening te weigeren voor het omzetten van een agrarische bestemming naar wonen nabij de Noordervaart 218A Stompetoren. (kadastraal perceel SMR01, X 1042)

Ter inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 3 januari 2020 tot en met 13 februari 2020 ter inzage bij de gemeente Alkmaar.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar, postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze weigering omgevingsvergunning Noordervaart 218A in Stompetoren.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de unit Leefgebied, te bereiken via het algemeen telefoonnummer: 14 072.

Informatie

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de unit Leefgebied, te bereiken via het algemeen telefoonnummer: 14 072.