Wijziging Interim omgevingsverordening ivm plan Laarakkerweg 11, Oisterwijk

Logo Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 3 maart 2020 de ‘Wijziging Interim omgevingsverordening ivm plan Laarakkerweg 11, Oisterwijk' vastgesteld. Het planidentificatienummer van deze wijzigingsverordening is: NL.IMRO.9930.IOVHB0824Laarakker-va01.

Inhoud

Bestemmingsplan Laarakkerweg 11 is een bestemmingsplan gericht op de uitbreiding van een internationaal bedrijf, welke zich richt op duurzame en innovatieve spoorvernieuwing (niet-agrarisch bedrijf uit milieucat. 3.2) aan de Laarakkerweg 11 gelegen aan de noord-oostzijde van Oisterwijk.

Het bestaande bouwperceel van het bedrijf wordt verruimd met 5.000 m2. Het bedrijf is gelegen in bestaand stedelijk gebied en de uitbreiding is gelegen in landelijk gebied. De uitbreiding is nodig voor parkeervoorzieningen en buitenopslag. Het bouwvlak en de maximale bebouwingsmogelijkheden worden niet verruimd.

De locatie valt net buiten de grenzen van het stedelijk gebied in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (hierna: IOV) en zou dus als buitengebied moeten worden beschouwd. Daarnaast is het plangebied aan de oostzijde gelegen in de directe nabijheid van het Natuur Netwerk Brabant-evz en behoud en herstel watersystemen. Hier mogen in principe geen nieuwe ontwikkelingen worden gerealiseerd. Vaststelling van het bestemmingsplan is daarom alleen mogelijk na een beperkte aanpassing van de grenzen van het bestaand Stedelijk gebied, het NNB-evz en behoud en herstel watersystemen in de IOV. Dit is mogelijk o.b.v. artikel 5.3. Het plan voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden (o.a. op gebied van kwaliteitsverbetering) en er worden verder geen provinciale belangen geschaad. Er bestaat dus geen bezwaar tegen medewerking aan het gemeentelijke plan dmv een herbegrenzing.

Hierdoor kan de gemeente het bestemmingsplan ‘Laarakkerweg 11' vaststellen.

De vaststelling van de wijziging van de Interim omgevingsverordening zorgt ervoor dat de kaarten van deze verordening en het bestemmingsplan goed op elkaar aansluiten.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de wijzigingsverordening raadplegen via de rechtstreekse linken hieronder:

1. Planviewer Noord-Brabant;

2. www.ruimtelijkeplannen.nl

's-Hertogenbosch, 3 maart 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

De voorzitter,

Prof.dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven