Bekendmaking Ontwerp bestemmingsplan Gierlestraat 1-3, Baarle-Nassau

Logo Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau hebben in haar vergadering besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Gierlestraat 1-3, Baarle-Nassau’ voor eenieder ter inzage te leggen.

Het ontwerp bestemmingsplan maakt een bedrijf gericht op de industriële en agro-automatisering mogelijk. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.Gierlestraat3-ON01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 10 maart 2020 tot en met 20 april 2020, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1, Baarle-Nassau. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Tevens is het plan raadpleegbaar via onze website.

 

Naar boven