Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2020, 12903Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte Goorseweg, Ottersum

Logo Gennep

 

Het bestemmingsplan betreft de ontwikkeling van het Ruimte voor Ruimte woningbouwplan aan de Goorseweg in Ottersum. Het bestemmingsplan voor deze woningbouwontwikkeling is nu gereed en wordt als ontwerp ter inzage gelegd wordt.

Inzage en zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte Goorseweg, Ottersum met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 5 maart 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage:

• Bij de Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1 te Gennep

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer:

NL.IMRO.0907.BPGoorseweg-ON01

• Op www.gennep.nl/bestemmingsplannen

Gedurende de periode van terinzagelegging (dus tot en met woensdag 15 april 2020) kan eenieder een zienswijze indienen over het ontwerp bestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. Burgemeester en Wethouders, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte Goorseweg, Ottersum’. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken op telefoonnummer 0485-494141. Het is niet mogelijk om via elektronische weg (e-mail) een zienswijze in te dienen.

Gennep, 4 maart 2020

Burgemeester en Wethouders van Gennep