Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 1257Erfgoedwet | VervreemdingenVoorgenomen besluit tot vervreemding van een verzameling bouwfragementen

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt bekend dat: gelet op artikel 4.17 van de Erfgoedwet - waarin wordt bepaald dat een voorgenomen besluit tot vervreemding van een cultuurgoed of een verzameling bekend wordt gemaakt - de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voornemens is om hierna gespecificeerd cultuurgoederen te vervreemden:

VOORGENOMEN BESLUIT

Titel/soort object(en)

440 pallets met bouwfragmenten

Vervaardiger(s)

Onbekend

Vervaardigingsjaar/periode

15e eeuw tot 20e eeuw

Plaats van vervaardiging

Diverse

Verwervingsjaar/periode

Diverse

Materiaal

hout, metaal, natuursteen, kunststeen, gips, lei, glas, keramiek

Techniek

Diverse

Afmetingen

Diverse

Fysieke staat

Slecht tot goed

Motivatie voor vervreemding

 • 1.

  Ongeveer 20% van de verzameling is in slechte staat

 • 2.

  De cultuurhistorische waarde van de objecten is niet in alle gevallen evident

 • 3.

  De verzameling is zonder duidelijk collectiebeleid tot stand gekomen

 • 4.

  De verzameling wordt nauwelijks gebruikt en is niet ontsloten

 • 5.

  De kennis over de verzamelgeschiednis en herkomst van de objecten is nog slechts rudimentair aanwezig

 • 6.

  Grote delen van de verzameling kunnen beter elders worden beheerd (op de locatie van herkomst en/of bij orgnisaties die zich bezig houden met operationeel restauratiewerk)

Betreft een bulkafstoot

Ja

De overheid heeft het voornemen advies aan de commissie van onafhankelijke deskundigen te vragen

Ja

Inventaris nummer(s)

De RCE beschikt over een lijst met inventarisnummer

Naam van de schenker/erfgenaam/vorige eigenaar bij aankoop

Diverse

Datum van overdracht eigendom en levering

n.v.t.

Eventueel beperkende of andere juridische voorwaarde(n)

n.v.t.

Naam verzameling

Bouwfragmenten

Informatie over de rest van de verzameling

n.v.t.

Het cultuurgoed of de verzameling is in bruikleen of beheer bij

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Standplaats cultuurgoed of verzameling

Amersfoort

Bezichtiging cultuurgoed

Alleen op afspraak

Zienswijze

Voor zover geen advies wordt gevraagd als bedoeld in artikel 4.18 van de Erfgoedwet, kan een ieder gedurende zes weken na de dag van bekendmaking van het voornemen bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zienswijzen indienen over de vraag of het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit. Gedurende de termijn wordt niet overgegaan tot vervreemding van het cultuurgoed of de verzameling. Na deze termijn worden ingediende zienswijzen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap i.c. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeeld en wordt zo nodig alsnog advies gevraagd als bedoeld in artikel 4.18.

De zienswijze kunt u adresseren aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Om de zienswijze in behandeling te laten nemen dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

 

 • a)

  De naam en het adres van de indiener;

 • b)

  De dagtekening;

 • c)

  Een omschrijving van het besluit waar de zienswijze zich tegen richt;

 • d)

  Motivering van de zienswijze.

Informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Contactgegevens

Datum aanmelding

1 januari 2020

Overheid of instelling namens overheid

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Adres

Postbus 1600

Postcode

3800 BP

Plaats

Amersfoort

Contactpersoon

Dhr F. Bergevoet

E-mail

f.bergevoet@culureelerfgoed.nl